Oracle Corporation (ORCL)

Khả dụng cho các nền tảng
MetaTrader 4R Trader
Khả dụng cho các loại tài khoản
ProECNPrimeECN Affiliate

Thông số kỹ thuật của ORCL

TênGiá trị
NameOracle Corporation stocks CFD
1 Pip Size0.01
Size of 1 lot100
Avg. spread (pips)2
Swap short (%)-3
Swap long (%)-6
Commission150 / mio
1:20
Hedged margin50%
Minimum contract size (lot)0.01
Contract size minimum increment (lot)0.01
Minimum price increment (tick size)0.01
The time of trading session16:31-22:59
Term currencyUSD
3-days swapFriday

Phần "Biểu đồ" cung cấp báo giá trực tuyến cho CFD trên cổ phiếu của Mỹ và Châu Âu. Tại đây, bạn có thể xem biểu đồ của Oracle Corporation (ORCL). Không cần làm mới biểu đồ của Oracle Corporation (ORCL), bởi vì báo giá cập nhật được truyền ở chế độ thời gian thực. Bạn có thể sử dụng những báo giá này để theo dõi biến động giá hiện tại của Oracle Corporation (ORCL) hoặc phân tích diễn biến của công cụ giao dịch này trong quá khứ.

Các công cụ phổ biến