China UnionPay

 

Nạp tiền

  • Đồng tiền: CNY
  • Phí nạp tiền: 0%*
  • Thời gian xử lý: nạp tiền nhanh
  • Số tiền nạp: từ 100 CNY đến 18,500 CNY

* - RoboForex bù phần hoa hồng khi bạn nạp tiền sử dụng hệ thống thanh toán China UnionPay. Gửi thư tới địa chỉ [email protected] với dòng "bù hoa hồng China UnionPay" trong trường chủ đề, và chúng tôi sẽ chuyển tới tài khoản của bạn số tiền hoa hồng mà bạn đã bị tính khi nạp tiền.