Rất tiếc, hệ thống thanh toán của ePayments không khả dụng để nạp tiền và rút tiền tại thời điểm này.

Sử dụng bất kỳ hệ thống khả dụng nào từ danh sách trên trang "Phương thức Nạp tiền & Rút tiền".

Chọn hệ thống khác
 

ePayments

 

Nạp tiền

  • Đồng tiền:EUR / USD
  • Phí nạp tiền: 0%
  • Thời gian xử lý: nạp tiền nhanh
  • Số tiền nạp: từ 10 USD đến 10,000 USD
Nạp tiền

Rút tiền

  • Đồng tiền: USD / EUR
  • Phí rút tiền: 1%
  • Thời gian xử lý: từ 1 đến 1 ngày  
  • Số tiền rút: từ 1 USD đến 10,000 USD
Rút tiền