NETELLER

Nạp tiền cho tài khoản nhanh chóng qua NETELLER

Tìm hiểu thêm về ưu đãi đặc biệt của chúng tôi!

Đọc thêm

 

Nạp tiền

  • Đồng tiền:USD / EUR / MYR / INR / AED / PLN
  • Phí nạp tiền: 0%
  • Thời gian xử lý: nạp tiền nhanh
  • Số tiền nạp: từ 10 USD đến 50,000 USD

Rút tiền

  • Đồng tiền: USD / EUR / MYR / INR / AED / PLN
  • Phí rút tiền: 1.9%  
  • Thời gian xử lý: lên đến 1 ngày  
  • Số tiền rút: từ 5 USD đến 10,000 USD