Skrill

Nạp tiền cho tài khoản nhanh chóng qua Skrill

Tìm hiểu thêm về ưu đãi đặc biệt của chúng tôi!

Đọc thêm

 

Nạp tiền

  • Đồng tiền: USD / EUR
  • Phí nạp tiền: 0%
  • Thời gian xử lý: nạp tiền nhanh
  • Số tiền nạp: từ 10 USD  

Rút tiền

  • Đồng tiền: USD / EUR
  • Phí rút tiền: 1%
  • Thời gian xử lý: từ 1 đến 1 ngày  
  • Số tiền rút: từ 0.1 USD