WebMoney

Chuyển tiền bằng WebMoney — hệ thống và môi trường thanh toán toàn cầu cho các hoạt động kinh doanh. Công nghệ Chuyển tiền bằng WebMoney được dựa trên việc cung cấp cho mọi người dùng các giao diện độc đáo cho phép điều hành và kiểm soát quyền sở hữu cá nhân cho vật có giá trị (tài sản) được bảo quản tại các cơ quan chuyên môn - Bên bảo lãnh. Nếu bạn vẫn chưa có Ví WebMoney, bạn có thể đăng ký trên website của WebMoney.

Vui lòng lưu ý rằng về phía Công ty RoboForex Ltd, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Nạp tiền

  • Đồng tiền: USD / EUR
  • Phí nạp tiền: 0%
  • Thời gian xử: nạp tiền nhanh
  • Số tiền nạp: từ 10 USD  

Rút tiền

  • Đồng tiền: USD / EUR
  • Phí rút tiền: 0,8%  
  • Thời gian xử lý: từ 1 phút đến 1 ngày  
  • Số tiền rút: từ 0,02 USD