Đừng bỏ lỡ ngày rút tiền tiếp theo!

 

Thể lệ của chương trình "Rút tiền miễn phí"

  • Trong khuôn khổ chương trình, khách hàng có cơ hội rút tiền từ Khu vực Thành viên của họ hai lần một tháng mà không phải trả bất kỳ khoản hoa hồng nào.
  • Khách hàng có thể tận dụng chương trình vào thứ Ba tuần đầu tiên và tuần thứ ba của mỗi tháng theo lịch, suốt cả ngày.
  • Vào những ngày được nêu trên, một khách hàng có thể rút tiền mà không có bất kỳ khoản hoa hồng nào thông qua bất kỳ hệ thống thanh toán sẵn có nào chỉ một lần một ngày.
  • Chương trình "Rút tiền miễn phí” chịu một số hạn chế đối với người tham gia của chương trình Đối tác liên kết. Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với phòng Quan hệ đối tác của chúng tôi.
  • RoboForex có quyền từ chối khách hàng của mình đối với dịch vụ này theo quyết định của mình mà không cần đưa ra lý do.

Rút tiền Không có Hoa hồng

Trên 20 phương thức rút tiền