ĐỂ KỶ NIỆM
10 NĂM THÀNH LẬP
RoboForex

Chúng tôi đã dành tặng trên 200 phần thưởng trị giá 1.000.000 USD

Bạn đã sẵn sàng để tham gia chương trình khuyến mãi mới, thậm chí lớn hơn chưa?

Tôi đã tham gia!
 • 30

  người giành được phần thưởng mỗi tháng

  Trên 200 phần thưởng đã được trao tặng từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2021.

 • х3

  cơ hội giành phần thưởng

  Những người tham gia có thể nhận tới 3 Phiếu ưu đãi mỗi tháng và gia tăng cơ hội giành phần thưởng.

 • 100.000

  tổng giá trị thưởng mỗi tháng

  Phần thưởng từ 1.000 USD tới 20.000 USD được trao tặng mỗi tháng trước khi trao Phần thưởng Cao nhất.

 • Phần thưởng Cao nhất

  với tổng giá trị thưởng lên tới 300.000 USD

  Vào tháng 5/2021, tất cả các Phiếu không giành được phần thưởng trong 7 tháng trước đó đã tham gia vào vòng trao thưởng cuối cùng gồm 30 phần thưởng.