Thể lệ chương trình ưu đãi kỷ niệm 10 năm hoạt động của RoboForex

 1. Thời gian ưu đãi
  1. Phiếu tham gia ưu đãi sẽ được phát từ ngày 01/10/2020.
  2. Chương trình tặng thưởng cho Phiếu ưu đãi đã phân phối sẽ được tổ chức mỗi tháng một lần từ tháng 10/2020 đến tháng 04/2021.
  3. Vào tháng 05/2021, sẽ có chương trình tặng Phần thưởng Cao nhất.
 2. Thể lệ tham gia
  1. Để tham gia chương trình tặng thưởng, khách hàng phải nhận được Phiếu ưu đãi.
  2. Phiếu ưu đãi được cấp tự động theo ba loại: Nhà giao dịch có tài khoản Prime, Đối tác và Nhà giao dịch CopyFX.
   1. Điều kiện cấp Phiếu ưu đãi cho tài khoản Prime:
    • Ít nhất 300 USD* (hoặc tương đương bằng đồng tiền khác) phải được nạp vào tài khoản trong tháng tặng thưởng hiện tại.
    • Khối lượng giao dịch trên tài khoản của người tham gia phải đạt ít nhất 3 lô trong tháng hiện tại (Chỉ các vị thế trong các cặp tỷ giá và kim loại được mở trong tháng này mới được tính đến).

    * - Điều kiện này chỉ được coi là được đáp ứng cho tháng 10/2020, nếu có ít nhất 300 USD (hoặc tương đương bằng đồng tiền khác) trong tài khoản kể từ ngày 01/10/2020.

   2. Điều kiện cấp Phiếu ưu đãi cho đối tác:
    • Vào cuối tháng, tổng số tiền của hoa hồng đối tác phải đạt ít nhất 300 USD (hoặc số tiền tương đương bằng đồng tiền khác).
   3. Điều kiện cấp phiếu ưu đãi cho tài khoản Nhà giao dịch CopyFX:
    • Vào cuối tháng, Nhà giao dịch phải được xếp hạng trong Top 30 của CopyFX theo khả năng sinh lời trên tài khoản Prime trong tháng hiện tại
  3. Số lượng Phiếu ưu đãi tối đa có thể được cấp cho Khách hàng mỗi tháng là 3, 1 phiếu trong mỗi danh mục.
  4. Mỗi Phiếu ưu đãi tham gia vào một đợt tặng thưởng diễn ra vào tháng tiếp theo sau khi nó được cấp. Tất cả Phiếu ưu đãi không giành được trong các đợt tặng thưởng trước đó từ tháng 10/2020 đến tháng 04/2021 sẽ tham gia chương trình tặng Phần thưởng Cao nhất
 3. Thể lệ tặng thưởng
  1. Chương trình tặng thưởng sẽ được tổ chức vào thứ Sáu đầu tiên của tháng tiếp theo tháng khi Phiếu ưu đãi được phân phối.

   Ví dụ, Phiếu ưu đãi được phân phối vào tháng 10/2020 sẽ tham gia chương trình tặng thưởng vào ngày 06/11/2020.

  2. Tất cả phiếu ưu đãi được phân phối trong toàn bộ thời gian ưu đãi sẽ tham gia vào chương trình tặng Phần thưởng Cao nhất. Sẽ không có Phiếu ưu đãi đặc biệt nào dành cho chương trình tặng Phần thưởng Cao nhất.
  3. Mỗi chương trình tặng thưởng (bao gồm cả Phần thưởng Cao nhất) sẽ xác định 30 người giành được phần thưởng, những người có số Phiếu ưu đãi gần nhất với kết hợp giành được phần thưởng.

   Thể lệ xác định kết hợp giành được phần thưởng

   Đối với mỗi vị trí trong số 30 vị trí giành được phần thưởng, một cặp cổ phiếu từ danh sách dưới đây sẽ được chọn. Các cặp cổ phiếu sẽ được giữ nguyên cho tất cả thưởng.

   Kết hợp giành được phần thưởng sẽ được xác định bằng giá đóng cửa của các cổ phiếu được chỉ định vào ngày giao dịch cuối cùng của tuần đầu tiên của tháng tiếp theo tháng khi Phiếu ưu đãi được phân phối. Trong quá trình này, dữ liệu giá từ một nguồn công khai độc lập, finance.yahoo.com, sẽ được sử dụng.

   Vị tríKết hợp
   1Kết hợp AAPL+AMZN
   2Kết hợp AMZN+AAPL
   3Kết hợp MSFT+GOOGL
   4Kết hợp GOOGL+MSFT
   5Kết hợp FB+BRK-B
   6Kết hợp BRK-B+FB
   7Kết hợp V+TSLA
   8Kết hợp TSLA+V
   9Kết hợp WMT+JNJ
   10Kết hợp JNJ+WMT
   11Kết hợp PG+NVDA
   12Kết hợp NVDA+PG
   13Kết hợp JPM+ADBE
   14Kết hợp ADBE+JPM
   15Kết hợp NFLX+PYPL
   16Kết hợp PYPL+NFLX
   17Kết hợp VZ+DIS
   18Kết hợp DIS+VZ
   19Kết hợp BAC+INTC
   20Kết hợp INTC+BAC
   21Kết hợp KO+CMCSA
   22Kết hợp CMCSA+KO
   23Kết hợp PFE+PEP
   24Kết hợp PEP+PFE
   25Kết hợp NKE+CSCO
   26Kết hợp CSCO+NKE
   27Kết hợp ORCL+XOM
   28Kết hợp XOM+ORCL
   29Kết hợp MCD+CVX
   30Kết hợp CVX+MCD

   Ví dụ về việc xác định kết hợp giành được phần thưởng:

   Nếu vào ngày xác định kết hợp giành được phần thưởng, cổ phiếu AAPL và AMZN đóng lần lượt ở mức 117.23 và 3290.44, kết hợp giành được phần thưởng cho vị trí số 1 sẽ là 723044.

  4. Trong trường hợp số của hai Phiếu ưu đãi gần bằng nhau của một sự kết hợp giành được phần thưởng, Phiếu ưu đãi có giá trị bằng số lớn hơn của số đó sẽ thắng.

   Ví dụ về việc xác định người giành được phần thưởng trong tình huống tranh chấp:

   Sự kết hợp giành được phần thưởng là 723044
   Số phiếu ưu đãi của người giành được phần thưởng tiềm năng là 723034 và 723054
   723054 sẽ giành được phần thưởng

  5. Khách hàng chỉ có thể giành được phần thưởng trong một lần đề cử quà tặng hàng tháng. Nếu Phiếu ưu đãi của Khách hàng giành được phần thưởng trong nhiều đề cử, Khách hàng sẽ chỉ nhận được một phần thưởng, phần thưởng có số tiền thưởng lớn nhất. Các Phiếu ưu đãi giành được phần thưởng khác của Khách hàng này sẽ không được tính đến khi xác định phần thưởng trong các kết hợp khác.
 4. Tổng phần thưởng và phân phối phần thưởng giữa những người giành được phần thưởng
  1. Tổng giá trị phần thưởng của ưu đãi là 1.000.000 USD.
  2. Tổng phần thưởng chương trình tặng thưởng hàng tháng (tháng 10/2020 – tháng 08/2021) là 100.000 USD giải.

   Phân phối phần thưởng cho những người giành được phần thưởng trong chương trình tặng thưởng hàng tháng (tháng 10/ 2020 – tháng 08/2021)

   Vị tríTiền thưởng (USD)Số lượng phần thưởng
   Vị trí số 1Tiền thưởng (USD)20 000Số lượng phần thưởng 1
   Vị trí số 2 - 3Tiền thưởng (USD)10 000Số lượng phần thưởng 2
   Vị trí số 4 - 7Tiền thưởng (USD)5 000Số lượng phần thưởng 4
   Vị trí số 8 - 12Tiền thưởng (USD)3 000Số lượng phần thưởng 5
   Vị trí số 13 - 19Tiền thưởng (USD)2 000Số lượng phần thưởng 7
   Vị trí số 20 - 30Tiền thưởng (USD)1 000Số lượng phần thưởng 11

   Tổng số người giành được phần thưởng trong mỗi chương trình tặng thưởng là 30.

  3. Tổng giá trị thưởng trong chương trình tặng Phần thưởng Cao nhất là 300.000 USD.

   Phân phối phần thưởng cho những người giành được phần thưởng chương trình tặng Phần thưởng Cao nhất (tháng 05/2021)

   Vị tríTiền thưởng (USD)Số lượng phần thưởng
   Vị trí số 1Tiền thưởng (USD)60 000Số lượng phần thưởng 1
   Vị trí số 2 - 3Tiền thưởng (USD)30 000Số lượng phần thưởng 2
   Vị trí số 4 - 7Tiền thưởng (USD)15 000Số lượng phần thưởng 4
   Vị trí số 8 - 12Tiền thưởng (USD)9 000Số lượng phần thưởng 5
   Vị trí số 13 - 19Tiền thưởng (USD)6 000Số lượng phần thưởng 7
   Danh mục phần thưởng 20 - 30Tiền thưởng (USD)3 000Số lượng phần thưởng 11

   Tổng số người giành được phần thưởng trong mỗi chương trình tặng thưởng là 30.

 5. Thủ tục nhận tiền thưởng
  1. Người giành được phần thưởng sẽ nhận được tiền thưởng của họ vào Ví tiền USD của họ trong vòng một tuần sau khi các kết hợp giành được phần thưởng được xác định.
  2. Khách hàng có thể sử dụng tiền thưởng trong giao dịch làm tiền riêng của họ hoặc rút tiền từ tài khoản giao dịch thông qua bất kỳ phương thức rút tiền nào sẵn có tại công ty.