ĐỂ KỶ NIỆM 11 NĂM THÀNH LẬP
RoboForex

Chúng tôi đã dành tặng trên 500 phần thưởng trị giá 1.100.000 USD

Bạn đã sẵn sàng để tham gia chương trình khuyến mãi mới, thậm chí lớn hơn chưa?

Tôi đã tham gia!

Trên 500 phần thưởng

từ 1.000 USD đến 20.000 USD được dành tặng từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022.

 • 10

  hàng tháng
  phần thưởng

 • 54

  người giành phần thưởng
  mỗi tháng

 • 110.000

  tổng giá trị phần thưởng
  của mỗi phần thưởng

Lịch công bố kết quả trả thưởng

Có vẻ như bạn đang sử dụng Internet Explorer. Trình duyệt này sẽ không hiển thị chính xác tất cả các nội dung của trang web. Vui lòng sử dụng một số trình duyệt khác để xem phiên bản đầy đủ.

 
 • Tháng 721

  Đã hoàn tất
  Phiếu dự thưởng đã phát hành
  1836
 • Tháng 821

  Đã hoàn tất
  Phiếu dự thưởng đã phát hành
  1760
 • Tháng 921

  Đã hoàn tất
  Phiếu dự thưởng đã phát hành
  1820
 • Tháng 1021

  Đã hoàn tất
  Phiếu dự thưởng đã phát hành
  1823
 • Tháng 1121

  Đã hoàn tất
  Phiếu dự thưởng đã phát hành
  1954
 • Tháng 1221

  Đã hoàn tất
  Phiếu dự thưởng đã phát hành
  1561
 • Tháng 122

  Đã hoàn tất
  Phiếu dự thưởng đã phát hành
  1775
 • Tháng 222

  Đã hoàn tất
  Phiếu dự thưởng đã phát hành
  1857
 • Tháng 322

  Đã hoàn tất
  Phiếu dự thưởng đã phát hành
  1655
 • Tháng 422

  Đã hoàn tất
  Phiếu dự thưởng đã phát hành
  1402

Kết quả trả thưởng

Người chiến thắng được xác định dựa trên giá thị trường đóng cửa lúc 06.05.2022.

 • Giải thưởng:
 • Giải thưởng chiến thắng:
 • Người chiến thắng:
Đang xử lý kết quả...
1.
$ 20 000
AAPL
157.28
728473
274.73
MSFT
№729265
2.
$ 15 000
MSFT
274.73
473728
157.28
AAPL
№473560
3.
$ 10 000
AMZN
2295.45
545493
2314.93
GOOGL
№545281
4.
$ 7 500
GOOGL
2314.93
493545
2295.45
AMZN
№493382
5.
$ 5 000
FB
203.77
377888
318.88
BRK-B
№377753
6.
$ 3 000
BRK-B
318.88
888377
203.77
FB
№886741
7.
$ 2 500
TSLA
865.65
565282
202.82
V
№565683
8.
$ 1 000
V
202.82
282565
865.65
TSLA
№282542
9.
$ 1 000
NVDA
186.75
675372
123.72
JPM
№675583
10.
$ 1 000
JPM
123.72
372675
186.75
NVDA
№372957
11.
$ 1 000
JNJ
176.37
637956
149.56
WMT
№637379
12.
$ 1 000
WMT
149.56
956637
176.37
JNJ
№956284
13.
$ 1 000
UNH
499.62
962712
347.12
MA
№962183
14.
$ 1 000
MA
347.12
712962
499.62
UNH
№713283
15.
$ 1 000
PYPL
81.68
168745
37.45
BAC
№168585
16.
$ 1 000
BAC
37.45
745168
81.68
PYPL
№744445
17.
$ 1 000
PG
156.00
600431
294.31
HD
№600384
18.
$ 1 000
HD
294.31
431600
156.00
PG
№433005
19.
$ 1 000
DIS
110.29
029101
391.01
ADBE
№029166
20.
$ 1 000
ADBE
391.01
101029
110.29
DIS
№101101
21.
$ 1 000
CMCSA
40.00
000169
91.69
XOM
№000367
22.
$ 1 000
XOM
91.69
169000
40.00
CMCSA
№168993
23.
$ 1 000
KO
64.74
474827
48.27
VZ
№475217
24.
$ 1 000
VZ
48.27
827474
64.74
KO
№827387
25.
$ 1 000
CRM
169.70
970430
44.30
INTC
№970508
26.
$ 1 000
INTC
44.30
430970
169.70
CRM
№430159
27.
$ 1 000
NFLX
180.97
097249
72.49
ORCL
№097286
28.
$ 1 000
ORCL
72.49
249097
180.97
NFLX
№248955
29.
$ 1 000
CSCO
49.33
933904
49.04
PFE
№932424
30.
$ 1 000
PFE
49.04
904933
49.33
CSCO
№904819
31.
$ 1 000
LLY
296.90
690003
20.03
T
№691100
32.
$ 1 000
T
20.03
003690
296.90
LLY
№003476
33.
$ 1 000
NKE
114.49
449041
170.41
PEP
№449204
34.
$ 1 000
PEP
170.41
041449
114.49
NKE
№041720
35.
$ 1 000
ABBV
152.83
283069
170.69
CVX
№283357
36.
$ 1 000
CVX
170.69
069283
152.83
ABBV
№069359
37.
$ 1 000
ABT
112.27
227839
88.39
MRK
№228263
38.
$ 1 000
MRK
88.39
839227
112.27
ABT
№839263
39.
$ 1 000
AVGO
580.10
010668
546.68
TMO
№010605
40.
$ 1 000
TMO
546.68
668010
580.10
AVGO
№668466
41.
$ 1 000
DHR
249.24
924680
126.80
TMUS
№925067
42.
$ 1 000
TMUS
126.80
680924
249.24
DHR
№682082
43.
$ 1 000
ACN
295.74
574455
44.55
WFC
№574605
44.
$ 1 000
WFC
44.55
455574
295.74
ACN
№454757
45.
$ 1 000
UPS
179.92
992078
250.78
MCD
№992029
46.
$ 1 000
MCD
250.78
078992
179.92
UPS
№078325
47.
$ 1 000
TXN
167.45
745336
503.36
COST
№746438
48.
$ 1 000
COST
503.36
336745
167.45
TXN
№336809
49.
$ 1 000
MDT
103.45
345423
84.23
MS
№345192
50.
$ 1 000
MS
84.23
423345
103.45
MDT
№423404
51.
$ 1 000
PM
98.94
894058
140.58
QCOM
№893090
52.
$ 1 000
QCOM
140.58
058894
98.94
PM
№058417
53.
$ 1 000
BMY
76.67
667543
195.43
HON
№667168
54.
$ 1 000
HON
195.43
543667
76.67
BMY
№543544