Thật không may là phiếu ưu đãi cho các tín hiệu MQL5 không còn được cung cấp nữa. Tuy nhiên, bản thân dịch vụ tín hiệu vẫn khả dụng trong phần mềm đầu cuối MT4 và MT5 của bạn.

Bạn có biết là ngoài việc sao chép tín hiệu MQL5 trong MetaTrader 4, bạn còn có thể kết nối với hàng nghìn nhà giao dịch và các giao dịch của họ trong nền tảng CopyFX hay không?

Hãy đọc thêm về nền tảng của chúng tôi ngay bây giờ!

Đầu tư với CopyFX
 

Phiếu ưu đãi Tín hiệu MQL5

Kể từ ngày 11/04/2017, RoboForex Ltd với sự hỗ trợ từ MQL5.community (MetaQuotes Software Corp.) đang chạy ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng của mình, "phiếu ưu đãi năm 2017 cho tín hiệu giao dịch MQL5". Trong khuôn khổ chương trình ưu đãi, chúng tôi sẽ tặng phiếu ưu đãi năm 2017, mỗi phiếu trị giá 40 USD.

Thời gian ưu đãi: bắt đầu từ ngày 11/04/2017 và cho đến hết ngày phiếu ưu đãi cuối cùng được tặng.

2017

Phiếu ưu đãi cho tín hiệu là gì và cách sử dụng?

Phiếu ưu đãi cho tín hiệu là mã văn bản, có thể được sử dụng để thanh toán đăng ký dịch vụ "tín hiệu MQL5" thay vì tiền của chính khách hàng.

Khách hàng có thể thanh toán bằng phiếu ưu đãi với tổng giá trị tín hiệu lên tới 40 USD trong Đánh giá dành cho cả nền tảng MetaTrader4 và MetaTrader5.

Để nhận phiếu ưu đãi dành cho tín hiệu giao dịch MQL5, bạn phải làm những hành động sau:

1.

Xác minh thông tin cá nhân của bạn (xác minh địa chỉ và hộ chiếu)

Hoàn tất xác minh
2.

Nạp số tiền từ 300 USD vào tài khoản giao dịch của bạn*

Nạp tiền vào tài khoản
3.

Gửi yêu cầu để nhận phiếu ưu đãi tới [email protected]

Gửi yêu cầu

Cách sử dụng phiếu ưu đãi để đăng ký tín hiệu?

Đăng nhập MT4 hoặc MT5, mở thẻ "Tín hiệu", chọn tín hiệu được yêu cầu và nhấn nút "Đăng ký".

Đăng ký và xác nhận đăng ký MQL5 hoặc đăng nhập nếu bạn đã đăng ký trên website này.

Nhấp vào "Đăng ký" lại một lần nữa, chọn "Thanh toán bằng phiếu ưu đãi" làm phương thức thanh toán, và nhập số của phiếu ưu đãi.

Vui lòng lưu ý rằng RoboForex có quyền cho khách hàng nhận phiếu ưu đãi hoặc hủy phiếu ưu đãi chưa kích hoạt theo quyết định của mình.

Quy tắc "phiếu ưu đãi năm 2017 cho tín hiệu MQL5"

* - Chỉ tính đến những khoản nạp được thực hiện sau ngày 11/04/2017.