Thưởng Chào mừng 30 USD

Đăng ký và nhận tiền ban đầu để giao dịch.

 •  

  Tiền ban đầu

  dành cho khách hàng mới của Công ty, đã được xác nhận thông tin cá nhân.

 •  

  Rút lợi nhuận

  từ giao dịch sử dụng cả tiền của bạn và tiền thưởng.

 •  

  Không có hạn chế

  Tiền Thưởng Chào mừng không bị xóa khỏi tài khoản của bạn ngay cả trong quá trình "rút vốn".

Cách nhận Thưởng Chào mừng

 •  

  Mở tài khoản

  Tiền thưởng sẵn có cho tài khoản cent và standard dựa trên MT4/MT5 có USD hoặc EUR là đồng tiền yết giá.

 •  

  Xác minh tài khoản của bạn

  Vượt qua quy trình xác minh đơn giản về danh tính, địa chỉ, và số điện thoại trong Khu vực Thành viên.

 •  

  Nạp tiền vào tài khoản của bạn

  Nạp ít nhất 10 USD vào tài khoản của bạn qua thẻ ngân hàng*.

* - Tiền chỉ có thể được nạp thông qua China UnionPay, Maestro, MasterCard, và thẻ VISA. Khoản nạp được thực hiện thông qua thẻ ảo do hệ thống thanh toán phát hành, cũng như thẻ trả trước không được tính đến.

Tôi có thể nhận 30 USD vào loại tài khoản nào?

30 USD ban đầu sẵn có cho tất cả khách hàng RoboForex đã đăng ký mới có tài khoản cent và standard.

Mọi loại tài khoản
 • Tiền nạp ban đầu
 • Chế độ khớp lệnh
 • Chênh lệch
 • Nền tảng
 • Công cụ giao dịch
 • Pro-Standard

  Loại tài khoản phổ biến nhất tại RoboForex, phù hợp cho cả nhà giao dịch mới bắt đầu và nhà giao dịch giàu kinh nghiệm.

  • 10 USD / 10 EUR
  • Khớp lệnh Thị trường
  • Chênh lệch thả nổi từ 1.3 pip
  • MT4, MT5, WebTrader
  • Công cụ giao dịch36 cặp tỷ giá, Kim loại, CFD, Tiền điện tử
  Lựa chọn của khách hàng
 • Pro-Cent

  Giao dịch lô siêu nhỏ. Loại tài khoản này phù hợp nhất cho người mới bắt đầu, những người muốn thử nghiệm giao dịch với khoản tiền nạp nhỏ.

  • 10 USD / 10 EUR
  • Khớp lệnh Thị trường
  • Chênh lệch thả nổi từ 1.3 pip
  • MT4, MT5, WebTrader
  • Công cụ giao dịch36 cặp tỷ giá, Kim loại,
   Tiền điện tử