Rất tiếc, chương trình “Thưởng Chào mừng” không còn khả dụng nữa.

Hãy tận dụng chương trình Thưởng khác của RoboForex ngay!

Đọc thêm
 

Thưởng Chào mừng 30 USD

Đăng ký và nhận tiền ban đầu để giao dịch.

 •  

  Tiền ban đầu

  dành cho khách hàng mới của Công ty, đã được xác nhận thông tin cá nhân.

 •  

  Rút lợi nhuận

  từ giao dịch sử dụng cả tiền của bạn và tiền thưởng.

 •  

  Không có hạn chế

  Tiền Thưởng Chào mừng không bị xóa khỏi tài khoản của bạn ngay cả trong quá trình "rút vốn".

Cách nhận Thưởng Chào mừng

 •  

  Mở tài khoản

  Tiền thưởng sẵn có cho tài khoản cent và standard dựa trên MT4/MT5 có USD hoặc EUR là đồng tiền yết giá.

 •  

  Xác minh tài khoản của bạn

  Vượt qua quy trình xác minh đơn giản về danh tính, địa chỉ, và số điện thoại trong Khu vực Thành viên.

 •  

  Nạp tiền vào tài khoản của bạn

  Nạp ít nhất 10 USD vào tài khoản của bạn qua thẻ ngân hàng*.

* - Tiền chỉ có thể được nạp thông qua China UnionPay, Maestro, MasterCard, và thẻ VISA. Khoản nạp được thực hiện thông qua thẻ ảo do hệ thống thanh toán phát hành, cũng như thẻ trả trước không được tính đến.

Tôi có thể nhận 30 USD vào loại tài khoản nào?

30 USD ban đầu sẵn có cho tất cả khách hàng RoboForex đã đăng ký mới có tài khoản cent và standard.

Mọi loại tài khoản
 • Tiền nạp ban đầu
 • Phương thức khớp lệnh
 • Chênh lệch
 • Thưởng
  

Pro

Tài khoản Pro là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho cả chuyên gia và người mới bắt đầu trong thị trường tiền tệ.

 • Tiền nạp ban đầu10 USD / 10 EUR
 • Phương thức khớp lệnhKhớp lệnh Thị trường
 • Chênh lệchChênh lệch thả nổi từ 1.3 pip
 • ThưởngTất cả ưu đãi

ProCent

Sử dụng tài khoản ProCent, nhà giao dịch mới bắt đầu và giàu kinh nghiệm sẽ có cơ hội để thử nghiệm chiến lược giao dịch của họ.

 • Tiền nạp ban đầu10 USD / 10 EUR
 • Phương thức khớp lệnhKhớp lệnh Thị trường
 • Chênh lệchChênh lệch thả nổi từ 1.3 pip
 • ThưởngTất cả ưu đãi
Để Kiểm tra Thuật toán