Kết nối VPS dành cho Windows

Hướng dẫn này được viết và ảnh chụp màn hình được chụp sử dụng hệ điều hành Windows 7.

 1. Nhấp vào "Start (Bắt đầu)" -> "All Programs (Tất cả Chương trình)" -> "Accessories (Phụ kiện)" -> "Remote Desktop Connection (Kết nối Máy tính để bàn Điều khiển từ xa)".

  Lời khuyên: Tạo shortcut trên máy tính để bàn của bạn.

 2. Sau khi khởi động dịch vụ RDP, chọn "Options (Tùy chọn)" -> "General (Chung)" và điền vào trường "Computer (Máy tính)" và "User Name (Tên Người dùng)" sử dụng dữ liệu từ Khu vực Thành viên của bạn

  Máy tính >> RDP (Trong Khu vực Thành viên)

  Tên người dùng >> Đăng nhập Quản trị viên (trong Khu vực Thành viên)

  Chọn ô "Cho phép tôi lưu thông tin đăng nhập", sẽ hữu ích ở bước 8.

 3. Mở thẻ "Hiển thị". Tại đây, bạn có thể chọn kích thước màn hình máy tính để bàn điều khiển từ xa và độ sâu màu sắc của phiên làm việc từ xa.

 4. Mở thẻ "Local Resources (Tài nguyên Cục bộ)". Tại đây, bạn phải thay đổi tùy chọn "Local Devices And Resources (Thiết bị và Tài nguyên Cục bộ)". Bỏ chọn ô "Printers (Máy in)" (không cần thiết) và chọn ô "Clipboard"* box. Sau đó nhấp vào "More (Thêm)".

  * - Clipboard cho phép bạn sao chép tập tin từ máy tính cục bộ của bạn tới máy tính điều khiển từ xa (máy chủ VPS) và ngược lại.

 5. Tại đây, bạn có thể chọn giữa ổ đĩa cứng hoặc ổ đĩa flash được sử dụng làm ổ đĩa cục bộ tại máy chủ VPS.

 6. Mở thẻ "Experience (Trải nghiệm)". Tại đây, bạn có thể chọn tốc độ kết nối của bạn để tối ưu hóa hiệu suất.

 7. Mở thẻ "Advanced (Nâng cao)". Nếu cần, chọn "Kết nối và không cảnh báo tôi" trong "Xác thực Máy chủ" được gửi. Nó giúp bạn tiết kiệm thời gian khi kết nối với RDP trong tương lai.

 8. Sau khi nhấp vào "Kết nối", bạn sẽ được cung cấp để nhập mật khẩu quản trị viên của bạn (có thể tìm thấy trong Khu vực Thành viên, phần máy chủ VPS).

 9. Kết nối máy chủ VPS.

 10. Vì bạn đã cho phép dịch vụ RDP nhớ thông tin đăng nhập của mình nên lần tiếp theo bạn kết nối nó sẽ không yêu cầu bạn nhập lại. Tất cả những gì bạn cần làm là nhấp vào "Kết nối".

 11. Máy chủ VPS của bạn. Trong cửa sổ "Máy tính" bạn có thể thấy thư mục hệ thống (trên hình này đó là đĩa D) có thể được sử dụng giống như các ổ đĩa cục bộ trên PC của bạn.