Kết nối VPS qua RDP dành cho iPhone/iPad

Kết nối VPS qua RDP dành cho iPhone/iPad

  1. Tải về phần mềm AccessToGo RDP/Remote Desktop (Điều khiển máy tính Từ xa), cài đặt, và sau đó khởi chạy ứng dụng trên PC của bạn.

  2. Tạo kết nối mới với máy chủ.

  3. Chọn RDP (Miễn phí cho Khách hàng).

  4. Điền các trường bắt buộc với dữ liệu được nêu trên trang Máy chủ VPS 2.0 của Bạn.

  5. Sau khi bạn hoàn tất các bước trên, kết nối mới sẽ được tạo.

  6. Bằng cách nhấn biểu tượng "Menu", bạn sẽ bật một số nút điều khiển, bao gồm "Thoát" (ngắt kết nối).