Kết nối thông qua RDP cho Android

Kết nối thông qua RDP cho Android

  1. Tải về và cài đặt ứng dụng AccessToGo RDP/Remote Desktop (Máy tính để bàn Điều khiển từ xa), nhấn vào shortcut và khởi chạy chương trình trên thiết bị của bạn.

  2. Tạo kết nối mới với máy chủ.

  3. Chọn RDP (Miễn phí cho Khách hàng).

  4. Điền vào các trường bắt buộc với dữ liệu có thể tìm thấy ở phần "Máy chủ VPS 2.0 của bạn" trong Khu vực Thành viên.

  5. Sự chỉnh sửa mới sẽ được tạo ra.

  6. Bằng cách nhấn vào biểu tượng "Menu", bạn sẽ bật một số nút điều khiển, bao gồm "Thoát" (ngắt kết nối).