Nhận Chiết khấu cho khối lượng giao dịch chỉ 10 lô!

Nhờ chương trình "Cashback (Rebates)", các khách hàng đã xác minh của RoboForex có cơ hội nhận được lợi nhuận bổ sung trên mọi loại tài khoản. Khối lượng giao dịch trên tài khoản của bạn càng cao, Chiết khấu bạn có thể nhận được càng nhiều. Tiền bạn đã nhận có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào bạn muốn mà không có bất kỳ hạn chế nào.

     
Loại Tài khoảnPhương pháp tính toán10 - 1.000 lô1.000 - 3.000 lôtrên 3.000 lô
Pro-Cent*% trong doanh thu của Công ty5%10%15%
Pro-Standard
RAMM
ECN-Pro% hoa hồng
Prime% hoa hồng5%7%10%

* - Vui lòng lưu ý rằng tỷ lệ chương trình "Cashback (Rebates)" đối với tài khoản cent thấp hơn 10 lần so với các tài khoản thuộc loại Tiêu chuẩn và ECN.

Cách Nhận Chiết khấu

 

Mở tài khoản giao dịch và xác minh nó

 • Chương trình đang hoạt động thường xuyên và sẵn có trên các tài khoản demo, cent, standard, ECN, Prime và RAMM.
 • Chương trình sẵn có cho tất cả khách hàng**, những người đã vượt qua quy trình xác minh hoàn chỉnh.
 

Giao dịch ít nhất 10 lô một tháng

 • Chiết khấu được tính toán dựa trên khối lượng giao dịch hàng tháng của các Cặp tỷ giá và Kim loại (khối lượng giao dịch của CFD, bao gồm CFD trên tiền điện tử, không được tính đến). 
 • Thanh toán được thực hiện vào ngày đầu tiên của mỗi tháng dưới dạng hoạt động số dư với ghi chú "Chiết khấu" trong lịch sử tài khoản.
 • Bạn có thể tìm thấy số liệu thống kê chi tiết về khối lượng giao dịch trong Khu vực Thành viên, trang "Chiết khấu của Bạn".

** - Vui lòng lưu ý rằng điều kiện quan trọng nhất của chương trình là RoboForex có quyền từ chối các khoản thanh toán Cashback (Rebates) của khách hàng mà không đưa ra bất kỳ lý do và/hoặc thông báo trước nào.

Loại Tài khoản

 • Khoản nạp ban đầu
 • Phương thức khớp lệnh
 • Chênh lệch
 • Thưởng
 • Pro-Standard

  Loại tài khoản phổ biến nhất tại RoboForex, phù hợp cho cả nhà giao dịch mới bắt đầu và nhà giao dịch giàu kinh nghiệm.

  •  
  •  
  •  
  •  
 • ECN

  Tài khoản ECN dành cho nhà giao dịch chuyên nghiệp, những người thích điều kiện giao dịch tốt nhất có thể với chênh lệch thấp.

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lựa chọn của Khách hàng
 • Pro-Cent

  Tài khoản Pro-Cent mang lại cơ hội giao dịch lô siêu nhỏ và phù hợp nhất cho nhà giao dịch mới bắt đầu, người muốn kiểm tra điều kiện giao dịch của chúng tôi với khoản đầu tư tối thiểu.

  •  
  •  
  •  
  •  
  Để Kiểm tra Thuật toán
 • Prime

  Loại tài khoản "Prime" phù hợp cho nhà giao dịch "cao cấp" và bao gồm tất cả tính năng tốt nhất của tài khoản "ECN".

  •  
  •  
  •  
  •  
  Điều kiện vượt trội
  

Ví dụ về tính toán

 

Phương pháp tính toán: % trong doanh thu của Công ty (tài khoản Cent)

Số tiền chiết khấu được tính riêng cho từng biểu tượng và sau đó được lấy tổng.

Tài khoản của bạn: Pro-Сent

Công cụ: EURUSD

Khối lượng giao dịch EURUSD trên tháng: lô 30 cent

Tỷ lệ chiết khấu: 0,5%

Thu của Công ty lệch 1 lô EURUSD: 13 Сent của Mỹ

Số tiền chiết khấu:lô 30 cent * 13 Cent của Mỹ * 0,5% = 1.95 Cent của Mỹ

(1 lô tiêu chuẩn = lô 100 cent)

Phương pháp tính toán: % trong doanh thu của Công ty (Tài khoản tiêu chuẩn)

Tài khoản của bạn: Pro-Standard

Công cụ: EURUSD, AUDUSD

Khối lượng giao dịch EURUSD trên tháng: 20 lô

Khối lượng giao dịch AUDUSD trên tháng: 10 lô

Tỷ lệ chiết khấu: 5%

Thu của Công ty lệch 1 lô EURUSD: 13 USD

Thu của Công ty lệch 1 lô AUDUSD: 16 USD

(20 lô * 13 USD * 5%) + (10 lô * 16 USD * 5%) = 13 USD + 8 USD = 1 USD

Phương pháp tính toán: % hoa hồng

Số tiền chiết khấu được tính dựa trên tổng số hoa hồng trên tháng.

Tài khoản của bạn: ECN

Khối lượng giao dịch trên tài khoản trong tháng: 5.000 lô

Tỷ lệ chiết khấu: 15%

Tổng hoa hồng giao dịch trong tháng: 27.000 USD

Số tiền chiết khấu: 27.000 USD * 15% = 4.050 USD