RoboForex
Trung tâm Tải về

Chọn và tải về nền tảng giao dịch,
thỏa mãn mục đích của bạn tốt nhất.

Nền tảng dành cho nhà giao dịch chuyên nghiệp cung cấp cho họ quyền truy cập STP trực tiếp tới thị trường tiền tệ toàn cầu.
Nền tảng web thế hệ mới, cho phép giao dịch các công cụ tiên tiến nhất, như ETF, và các công cụ khác.

Chưa là khách hàng của RoboForex?