•  36 cặp tỷ giá
    Kim loại, Tiền điện tử
  •  Khớp lệnh Thị trường
    Khớp lệnh Nhanh
  •  Không có Hoa hồng Nạp tiền/Rút tiền
Nền tảng và phần mềm đầu cuối giao dịch Nền tảng và phần mềm đầu cuối giao dịch     
Tiền nạp tối thiểu Tiền nạp tối thiểu là 10 USD / 10 EUR
Đồng tiền tài khoản Đồng tiền tài khoản là USD, EUR, GOLD
Báo giá Báo giá Mở rộng (5 chữ số sau dấu phẩy)
Khối lượng lệnh tối thiểu (lô) Khối lượng lệnh tối thiểu (lô) là 0,1 - MT4, 0,01 - MT5
Khối lượng lệnh tối đa (lô) Khối lượng lệnh tối đa (lô) là 500
Số lượng vị thế tối đa Số lượng vị thế tối đa là 200
Khối lượng bước tối thiểu Khối lượng bước tối thiểu là 0,01
Các chương trình thưởng Các chương trình thưởng
 
Mức ngưng Giao dịch Mức ngưng Giao dịch là 10%
Tài khoản miễn phí qua đêm Tài khoản miễn phí qua đêm
 
Giao dịch bằng một Cú nhấp chuột Giao dịch bằng một Cú nhấp chuột
 
Lịch sử tài khoản được lưu trữ Lịch sử tài khoản được lưu trữ trong 1 tháng 

Trên 20 phương thức
nạp tiền