•  

  Mức thanh khoản cao

  Tiếp cận trực tiếp thanh khoản liên ngân hàng cung cấp khớp lệnh tại giá tốt nhất sẵn có.

 •  

  Khớp lệnh nhanh

  Tốc độ và chất lượng nhanh nhất của mỗi lệnh dưới bất kỳ điều kiện thị trường nào.

 •  

  Chênh lệch từ 0 pip

  Chênh lệch thấp sẽ giúp thực hiện bất kỳ chiến lược giao dịch ngắn hạn nào.

Tài khoản ECN khác với loại tài khoản tiêu chuẩn như thế nào?

Loại tài khoản ECN được tạo ra dành cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp, những người yêu cầu điều kiện giao dịch sẵn có tốt nhất có thể. Sự khác biệt chính giữa các tài khoản ECN cao cấp và tài khoản tiêu chuẩn là chênh lệch thấp, từ 0 pip, và hoa hồng cho các giao dịch được thực hiện tùy thuộc vào khối lượng của chúng. Một số loại tài sản có sẵn để giao dịch trên các tài khoản ECN, chẳng hạn như cặp tỷ giá, kim loại, và các công cụ khác phổ biến với các nhà giao dịch.

Bạn có thể giao dịch với tốc độ khớp lệnh cao thông qua nền tảng MetaTrader 4/5 và cTrader. Thông tin mở rộng về tất cả các loại tài khoản ECN có thể được tìm thấy trong phần "Tài khoản giao dịch". Ngoài ra, mô tả chi tiết về loại tài khoản đặc biệt dành cho khách hàng cao cấp khả dụng trên trang "Tài khoản Prime".

Chọn tài khoản ECN tại RoboForex

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập 2 loại tài khoản với lệnh được khớp trong hệ thống ECN.

ECNPrime
 
 

ECN

Chênh lệch thả nổi thấp và bộ công cụ giao dịch lớn nhất mà không có bất kỳ yêu cầu nào đối với khoản nạp tối thiểu.

 

Prime Mới

Tài khoản VIP dành cho khách hàng chuyên nghiệp với hoa hồng thấp và điều kiện giao dịch tốt nhất mà Công ty có thể cung cấp.

Chế độ khớp lệnh
 
 Khớp lệnh Thị trường
 
 Khớp lệnh Thị trường
Chênh lệch
 
 Thả nổi từ 0 pip
 
 Thả nổi từ 0 pip
Công cụ sẵn có
 
 36 cặp tỷ giá, Kim loại, CFD
 
 28 cặp tỷ giá, Kim loại, CFD
Nền tảng giao dịch
 
 MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader
 
 MetaTrader 4, MetaTrader 5
Hoa hồng
 
 20 USD
 
 Từ 10 USD
Cashback (Rebates)
 
 Lên tới 15% hoa hồng
 
 Lên tới 10% hoa hồng
Hoa hồng liên kết (chia sẻ doanh thu của nhà môi giới)
 
 Lên tới 50%
 
 Lên tới 20%

Trên 20 Tùy chọn Nạp tiền