Giao dịch trên TK Prime với những điều kiện đặc biệt*: spread thấp, tăng đòn bẩy, không có mức nạp tối thiểu!

* - Ưu đãi có giá trị đến hết năm 2022.

Thông số Hợp đồng

Thông tin trong bảng "Thông số kỹ thuật hợp đồng" được tổ chức theo các loại tài khoản giao dịch. Sử dụng các thẻ với tên tài sản sẵn có cho loại tài khoản, bạn có thể dễ dàng tìm thấy công cụ mà bạn quan tâm và xem mọi dữ liệu cần thiết liên quan đến nó, từ chênh lệch đến quy mô 1 pip. Mọi thông tin chi tiết về công cụ sẽ xuất hiện sau khi bạn nhấp vào tên của nó.

ProCent
Tiền tệ
Biểu tượngName1 Pip SizeAvg. spread (pips)Broker revenue per lot, $Swap short (pips)Swap long (pips)
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar0.00013.114.64-0.29-0.434
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc0.0001318.50-0.2480.042
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen0.012.111.14-0.202-0.12
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar0.00013.412.41-0.146-0.29
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar0.00012.116.00-0.25-0.353
CADCHFCanadian Dollar vs Swiss Franc0.00012.918.50-0.26260.044
CADJPYCanadian Dollar vs Japanese Yen0.012.413.00-0.24533-0.09
CHFJPYSwiss Franc vs Japanese Yen0.013.418.57-0.0967-0.735
GBPAUDGreat Britain Pound vs Australian Dollar0.00015.314.34-0.36-0.34
GBPCADGreat Britain Pound vs Canadian Dollar0.00014.316.27-0.261-0.388
GBPCHFGreat Britain Pound vs Swiss Franc0.00014.220.56-0.3580.08
GBPJPYGreat Britain Pound vs Japanese Yen0.013.318.57-0.364-0.1466
GBPNZDGreat Britain Pound vs New Zealand Dollar0.00015.013.79-0.273-0.488
GBPUSDGreat Britain Pound vs US Dollar0.00012.013.00-0.41-0.503
EURAUDEuro vs Australian Dollar0.00013.314.34-0.05-0.546
EURCADEuro vs Canadian Dollar0.00013.216.27-0.1-0.986
EURCHFEuro vs Swiss Franc0.00012.820.56-0.48-0.206
EURGBPEuro vs Great Britain Pound0.00011.613.92-0.1-0.539
EURJPYEuro vs Japanese Yen0.011.911.14-0.1818-0.621
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar0.00014.313.790.014-1.125
EURPLNEuro vs Poland Zloty0.000138.426.930.8-4.23
EURUSDEuro vs US Dollar0.00011.413.00-0.08-0.679
NZDCADNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar0.00013.414.64-0.202-0.156
NZDCHFNew Zealand Dollar vs Swiss Franc0.00013.218.50-0.202-0.156
NZDJPYNew Zealand Dollar vs Japanese Yen0.013.111.14-0.252-0.064
NZDUSDNew Zealand Dollar vs US Dollar0.00011.912.00-0.165-0.132
USDCADUS Dollar vs Canadian Dollar0.00012.212.20-0.209-0.176
USDCHFUS Dollar vs Swiss Franc0.00012.316.44-0.72-0.0151
USDCNHUS Dollar vs Chinese Yuan0.000113.15.65-5.100-17.000
USDJPYUS Dollar vs Japanese Yen0.012.014.86-0.5007-0.275
USDMXNUS Dollar vs Mexican Peso0.000153.110.0618.7-46.27
USDPLNUS Dollar vs Poland Zloty0.000129.026.930.750-4.875
USDRUBUS Dollar vs Russian Ruble0.019.981.140.87-7.5
USDZARUS Dollar vs South African Rand0.000175.410.459.47606-25.000
Kim loại
Biểu tượngName1 Pip SizeSize of 1 lotAvg. spread (pips)Broker revenue per lot, $Swap short (pips)Swap long (pips)
XAGUSDSilver vs US Dollar (Spot)0.015000 oz.1.740.000.028-0.179
XAUUSDGold vs US Dollar (Spot)0.01100 oz.17.548.00-7.4466-13.3
Tiền điện tử
Biểu tượngName1 Pip SizeSize of 1 lotAvg. spread (pips)Broker revenue per lot, $Swap short (%)Swap long (%)
BTCUSDBitCoin vs US Dollar11 coin221.5199.66-20-201:50
ETHUSDEthereum vs US Dollar11 coin17.215.60-20-201:50
XRPUSDRipple vs US Dollar0.00110000 coins4.846.00-20-201:50
LTCUSDLiteCoin vs US Dollar0.1100 coins9.272.00-20-201:50
BCHUSDBitCoinCash vs US Dollar0.1100 coins26.4244.00-20-201:50
BTCEURBitCoin vs Euro11 coin183.26205.16-20-201:50
ETHEUREthereum vs Euro11 coin13.9416.02-20-201:50
SOLUSDSolana vs US Dollar0.1100 coins6.662.00-20-201:50
LINKUSDChainlink vs US Dollar0.011000 coins13110.00-20-201:50
TRXUSDTRON vs US Dollar0.0001100000 coins4.038.00-20-201:50
XMRUSDMonero vs US Dollar0.1100 coins13110.00-20-201:50
ADAUSDCardano vs US Dollar0.00110000 coins10.888.00-20-201:50
DOTUSDPolkadot vs US Dollar0.011000 coins18.4164.00-20-201:50
ATOMUSDCosmos vs US Dollar0.011000 coins16140.00-20-201:50
DOGEUSDDogecoin vs US Dollar0.0001100000 coins11.696.00-20-201:50
XLMUSDStellar vs US Dollar0.0001100000 coins17.2152.00-20-201:50
Pro
Tiền tệ
Biểu tượngName1 Pip SizeAvg. spread (pips)Broker revenue per lot, $Swap short (pips)Swap long (pips)
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar0.00013.114.64-0.29-0.434
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc0.0001318.50-0.2480.042
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen0.012.111.14-0.202-0.12
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar0.00013.412.41-0.146-0.29
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar0.00012.116.00-0.25-0.353
CADCHFCanadian Dollar vs Swiss Franc0.00012.918.50-0.26260.044
CADJPYCanadian Dollar vs Japanese Yen0.012.413.00-0.24533-0.09
CHFJPYSwiss Franc vs Japanese Yen0.013.418.57-0.0967-0.735
GBPAUDGreat Britain Pound vs Australian Dollar0.00015.314.34-0.36-0.34
GBPCADGreat Britain Pound vs Canadian Dollar0.00014.316.27-0.261-0.388
GBPCHFGreat Britain Pound vs Swiss Franc0.00014.220.56-0.3580.08
GBPJPYGreat Britain Pound vs Japanese Yen0.013.318.57-0.364-0.1466
GBPNZDGreat Britain Pound vs New Zealand Dollar0.00015.013.79-0.273-0.488
GBPUSDGreat Britain Pound vs US Dollar0.00012.013.00-0.41-0.503
EURAUDEuro vs Australian Dollar0.00013.314.34-0.05-0.546
EURCADEuro vs Canadian Dollar0.00013.216.27-0.1-0.986
EURCHFEuro vs Swiss Franc0.00012.820.56-0.48-0.206
EURGBPEuro vs Great Britain Pound0.00011.613.92-0.1-0.539
EURJPYEuro vs Japanese Yen0.011.911.14-0.1818-0.621
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar0.00014.313.790.014-1.125
EURPLNEuro vs Poland Zloty0.000138.426.930.8-4.23
EURUSDEuro vs US Dollar0.00011.413.00-0.08-0.679
NZDCADNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar0.00013.414.64-0.202-0.156
NZDCHFNew Zealand Dollar vs Swiss Franc0.00013.218.50-0.202-0.156
NZDJPYNew Zealand Dollar vs Japanese Yen0.013.111.14-0.252-0.064
NZDUSDNew Zealand Dollar vs US Dollar0.00011.912.00-0.165-0.132
USDCADUS Dollar vs Canadian Dollar0.00012.212.20-0.209-0.176
USDCHFUS Dollar vs Swiss Franc0.00012.316.44-0.72-0.0151
USDCNHUS Dollar vs Chinese Yuan0.000113.15.65-5.100-17.000
USDJPYUS Dollar vs Japanese Yen0.012.014.86-0.5007-0.275
USDMXNUS Dollar vs Mexican Peso0.000153.110.0618.7-46.27
USDPLNUS Dollar vs Poland Zloty0.000129.026.930.750-4.875
USDRUBUS Dollar vs Russian Ruble0.019.981.140.87-7.5
USDZARUS Dollar vs South African Rand0.000175.410.459.47606-25.000
Kim loại
Biểu tượngName1 Pip SizeSize of 1 lotAvg. spread (pips)Broker revenue per lot, $Swap short (pips)Swap long (pips)
XAGUSDSilver vs US Dollar (Spot)0.015000 oz.1.740.000.028-0.179
XAUUSDGold vs US Dollar (Spot)0.01100 oz.17.548.00-7.4466-13.3
CFD
Biểu tượngName1 Pip SizeAvg. spread (pips)Broker revenue per lot, $Swap short (%)Swap long (%)
.DE40CashDE 40 Index Cash10.70.24-3.0-6.01:100
.JP225CashJP 225Cash Index CFD0.13.60.19-3.0-6.01:100
.US500CashUS 500 Index Cash0.12.70.20-3.0-6.01:100
.USTECHCashUS Nasdaq Index Cash11.950.30-3.0-6.01:100
.US30CashUS Dow Jones Index Cash12.60.60-3.0-6.01:100
BRENTSpot Brent Crude Oil0.015.720.00-3.0-6.01:20
WTISpot WTI Light Crude Oil0.015.220.00-3.0-6.01:20
Tiền điện tử
Biểu tượngName1 Pip SizeSize of 1 lotAvg. spread (pips)Broker revenue per lot, $Swap short (%)Swap long (%)
BTCUSDBitCoin vs US Dollar11 coin221.5199.66-20-201:50
ETHUSDEthereum vs US Dollar11 coin17.215.60-20-201:50
XRPUSDRipple vs US Dollar0.00110000 coins4.846.00-20-201:50
LTCUSDLiteCoin vs US Dollar0.1100 coins9.272.00-20-201:50
BCHUSDBitCoinCash vs US Dollar0.1100 coins26.4244.00-20-201:50
BTCEURBitCoin vs Euro11 coin183.26205.16-20-201:50
ETHEUREthereum vs Euro11 coin13.9416.02-20-201:50
SOLUSDSolana vs US Dollar0.1100 coins6.662.00-20-201:50
LINKUSDChainlink vs US Dollar0.011000 coins13110.00-20-201:50
TRXUSDTRON vs US Dollar0.0001100000 coins4.038.00-20-201:50
XMRUSDMonero vs US Dollar0.1100 coins13110.00-20-201:50
ADAUSDCardano vs US Dollar0.00110000 coins10.888.00-20-201:50
DOTUSDPolkadot vs US Dollar0.011000 coins18.4164.00-20-201:50
ATOMUSDCosmos vs US Dollar0.011000 coins16140.00-20-201:50
DOGEUSDDogecoin vs US Dollar0.0001100000 coins11.696.00-20-201:50
XLMUSDStellar vs US Dollar0.0001100000 coins17.2152.00-20-201:50
CFD trên Cổ phiếu của My
Biểu tượngName1 Pip SizeAvg. spread (pips)Broker revenue per lot, $Swap short (%)Swap long (%)
GOOGLAlphabet Inc. stocks CFD0.01184114.00-3-61:20
FBFacebook, Inc. stocks CFD0.011916.00-3-61:20
MSFTMicrosoft Corporation stocks CFD0.011412.00-3-61:20
IBMInternational Business Machines Corporation stocks CFD0.0196.00-3-61:20
VZVerizon Communications Inc. stocks CFD0.0142.00-3-61:20
INTCIntel Corporation stocks CFD0.0142.00-3-61:20
LLYEli Lilly and Company stocks CFD0.011210.00-3-61:20
HPEHewlett Packard Enterprise Company stocks CFD0.0142.00-3-61:20
PFEPfizer Inc. stocks CFD0.0142.00-3-61:20
JNJJohnson & Johnson stocks CFD0.0176.00-3-61:20
EAElectronic Arts Inc. stocks CFD0.01136.00-3-61:20
BAThe Boeing Company stocks CFD0.012710.00-3-61:20
ORCLOracle Corporation stocks CFD0.0142.00-3-61:20
ATVIActivision Blizzard, Inc. stocks CFD0.0154.00-3-61:20
NVDANVIDIA Corporation stocks CFD0.012110.00-3-61:20
CATCaterpillar Inc. stocks CFD0.01148.00-3-61:20
CSCOCisco Systems, Inc. stocks CFD0.0142.00-3-61:20
MMM3M Company stocks CFD0.01148.00-3-61:20
ADBEAdobe Systems Incorporated stocks CFD0.014226.00-3-61:20
GEGeneral Electric Company stocks CFD0.0166.00-3-61:20
TSLATesla, Inc. stocks CFD0.015528.00-3-61:20
NKENIKE, Inc. stocks CFD0.0186.00-3-61:20
CMCSAComcast Corporation stocks CFD0.0142.00-3-61:20
GMGeneral Motors Company stocks CFD0.0162.00-3-61:20
DISThe Walt Disney Company stocks CFD0.01108.00-3-61:20
PMPhilip Morris International Inc. stocks CFD0.0164.00-3-61:20
PGThe Procter & Gamble Company stocks CFD0.0186.00-3-61:20
PEPPepsiCo, Inc. stocks CFD0.0186.00-3-61:20
FOXATwenty-First Century Fox, Inc. stocks CFD0.0142.00-3-61:20
KOThe Coca-Cola Company stocks CFD0.0142.00-3-61:20
AAPLApple Inc. stocks CFD0.0186.00-3-61:20
AMZNAmazon.com, Inc. stocks CFD0.01210130.00-3-61:20
UPSUnited Parcel Service, Inc. stocks CFD0.01128.00-3-61:20
NFLXNetflix, Inc. stocks CFD0.014222.00-3-61:20
MCDMcDonald's Corporation stocks CFD0.011610.00-3-61:20
PRUPrudential Financial, Inc. stocks CFD0.01104.00-3-61:20
SBUXStarbucks Corporation stocks CFD0.0164.00-3-61:20
PYPLPayPal Holdings, Inc. stocks CFD0.011210.00-3-61:20
GSThe Goldman Sachs Group, Inc. stocks CFD0.012316.00-3-61:20
WMTWalmart Inc. stocks CFD0.0186.00-3-61:20
VVisa Inc. stocks CFD0.01118.00-3-61:20
DALDelta Air Lines, Inc. stocks CFD0.0142.00-3-61:20
WFCWells Fargo & Company stocks CFD0.0132.00-3-61:20
CCitigroup Inc. stocks CFD0.0142.00-3-61:20
XOMExxon Mobil Corporation stocks CFD0.0142.00-3-61:20
CVXChevron Corporation stocks CFD0.0174.00-3-61:20
NEMNewmont Mining Corporation stocks CFD0.0142.00-3-61:20
JPMJPMorgan Chase & Co. stocks CFD0.0186.00-3-61:20
BACBank of America Corporation stocks CFD0.0164.00-3-61:20
EBAYeBay Inc. stocks CFD0.0184.00-3-61:20
ECN
Tiền tệ
Biểu tượngName1 Pip SizeMinimum spread (pips)Avg. spread (pips)Swap short (pips)Swap long (pips)Commission
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar0.000101.3-0.29-0.43420 / mio
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc0.000101.2-0.2480.04220 / mio
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen0.0100.9-0.202-0.1220 / mio
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar0.000101.6-0.146-0.2920 / mio
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar0.000100.5-0.25-0.35320 / mio
CADCHFCanadian Dollar vs Swiss Franc0.000101.1-0.26260.04420 / mio
CADJPYCanadian Dollar vs Japanese Yen0.0101.0-0.24533-0.0920 / mio
CHFJPYSwiss Franc vs Japanese Yen0.0101.4-0.0967-0.73520 / mio
GBPAUDGreat Britain Pound vs Australian Dollar0.000103.3-0.36-0.3420 / mio
GBPCADGreat Britain Pound vs Canadian Dollar0.000102.3-0.261-0.38820 / mio
GBPCHFGreat Britain Pound vs Swiss Franc0.000102.2-0.3580.0820 / mio
GBPJPYGreat Britain Pound vs Japanese Yen0.0101.3-0.364-0.146620 / mio
GBPNZDGreat Britain Pound vs New Zealand Dollar0.000103.0-0.273-0.48820 / mio
GBPUSDGreat Britain Pound vs US Dollar0.000100.7-0.41-0.50320 / mio
EURAUDEuro vs Australian Dollar0.000101.3-0.05-0.54620 / mio
EURCADEuro vs Canadian Dollar0.000101.2-0.1-0.98620 / mio
EURCHFEuro vs Swiss Franc0.000100.8-0.48-0.20620 / mio
EURGBPEuro vs Great Britain Pound0.000100.6-0.1-0.53920 / mio
EURJPYEuro vs Japanese Yen0.0100.7-0.1818-0.62120 / mio
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar0.000102.30.014-1.12520 / mio
EURPLNEuro vs Poland Zloty0.0001028.40.8-4.2320 / mio
EURUSDEuro vs US Dollar0.000100.1-0.08-0.67920 / mio
NZDCADNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar0.000101.6-0.202-0.15620 / mio
NZDCHFNew Zealand Dollar vs Swiss Franc0.000101.4-0.202-0.15620 / mio
NZDJPYNew Zealand Dollar vs Japanese Yen0.0101.9-0.252-0.06420 / mio
NZDUSDNew Zealand Dollar vs US Dollar0.000100.7-0.165-0.13220 / mio
USDCADUS Dollar vs Canadian Dollar0.000100.7-0.209-0.17620 / mio
USDCHFUS Dollar vs Swiss Franc0.000100.7-0.72-0.015120 / mio
USDCNHUS Dollar vs Chinese Yuan0.000107.1-5.100-17.00020 / mio
USDJPYUS Dollar vs Japanese Yen0.0100.4-0.5007-0.27520 / mio
USDMXNUS Dollar vs Mexican Peso0.0001033.118.7-46.2720 / mio
USDPLNUS Dollar vs Poland Zloty0.0001019.00.750-4.87520 / mio
USDRUBUS Dollar vs Russian Ruble0.0103.90.87-7.520 / mio
USDZARUS Dollar vs South African Rand0.0001059.49.47606-25.00020 / mio
Kim loại
Biểu tượngName1 Pip SizeSize of 1 lotAvg. spread (pips)Swap short (pips)Swap long (pips)Commission
XAGUSDSilver vs US Dollar (Spot)0.015000 oz.0.90.028-0.17920 / mio
XAUUSDGold vs US Dollar (Spot)0.01100 oz.9.54-7.4466-13.320 / mio
CFD
Biểu tượngName1 Pip SizeAvg. spread (pips)Swap short (%)Swap long (%)Commission
.DE40CashDE 40 Index Cash10.5-3.0-6.05 / mio1:100
.JP225CashJP 225Cash Index CFD0.11.6-3.0-6.05 / mio1:100
.US500CashUS 500 Index Cash0.10.7-3.0-6.05 / mio1:100
.USTECHCashUS Nasdaq Index Cash11.65-3.0-6.05 / mio1:100
.US30CashUS Dow Jones Index Cash12.0-3.0-6.05 / mio1:100
BRENTSpot Brent Crude Oil0.013.7-3.0-6.050 / mio1:20
WTISpot WTI Light Crude Oil0.013.2-3.0-6.050 / mio1:20
Tiền điện tử
Biểu tượngName1 Pip SizeSize of 1 lotAvg. spread (pips)Swap short (%)Swap long (%)Commission
BTCUSDBitCoin vs US Dollar11 coin21.9-20-202000 / mio1:50
ETHUSDEthereum vs US Dollar11 coin1.6-20-202000 / mio1:50
XRPUSDRipple vs US Dollar0.00110000 coins0.2-20-202000 / mio1:50
LTCUSDLiteCoin vs US Dollar0.1100 coins2-20-202000 / mio1:50
BCHUSDBitCoinCash vs US Dollar0.1100 coins2-20-202000 / mio1:50
BTCEURBitCoin vs Euro11 coin15-20-202000 / mio1:50
ETHEUREthereum vs Euro11 coin0.8-20-202000 / mio1:50
SOLUSDSolana vs US Dollar0.1100 coins0.4-20-202000 / mio1:50
LINKUSDChainlink vs US Dollar0.011000 coins2-20-202000 / mio1:50
TRXUSDTRON vs US Dollar0.0001100000 coins0.2-20-202000 / mio1:50
XMRUSDMonero vs US Dollar0.1100 coins2-20-202000 / mio1:50
ADAUSDCardano vs US Dollar0.00110000 coins2-20-202000 / mio1:50
DOTUSDPolkadot vs US Dollar0.011000 coins2-20-202000 / mio1:50
ATOMUSDCosmos vs US Dollar0.011000 coins2-20-202000 / mio1:50
DOGEUSDDogecoin vs US Dollar0.0001100000 coins2-20-202000 / mio1:50
XLMUSDStellar vs US Dollar0.0001100000 coins2-20-202000 / mio1:50
CFD trên Cổ phiếu của My
Biểu tượngName1 Pip SizeAvg. spread (pips)Swap short (%)Swap long (%)Commission
FBFacebook, Inc. stocks CFD0.013-3-6200 / mio1:20
MSFTMicrosoft Corporation stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
IBMInternational Business Machines Corporation stocks CFD0.013-3-6200 / mio1:20
VZVerizon Communications Inc. stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
INTCIntel Corporation stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
LLYEli Lilly and Company stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
HPEHewlett Packard Enterprise Company stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
PFEPfizer Inc. stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
JNJJohnson & Johnson stocks CFD0.011-3-6200 / mio1:20
EAElectronic Arts Inc. stocks CFD0.017-3-6200 / mio1:20
BAThe Boeing Company stocks CFD0.0117-3-6200 / mio1:20
ORCLOracle Corporation stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
ATVIActivision Blizzard, Inc. stocks CFD0.011-3-6200 / mio1:20
NVDANVIDIA Corporation stocks CFD0.0111-3-6200 / mio1:20
CATCaterpillar Inc. stocks CFD0.016-3-6200 / mio1:20
CSCOCisco Systems, Inc. stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
MMM3M Company stocks CFD0.016-3-6200 / mio1:20
ADBEAdobe Systems Incorporated stocks CFD0.0116-3-6200 / mio1:20
GEGeneral Electric Company stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
TSLATesla, Inc. stocks CFD0.0127-3-6200 / mio1:20
NKENIKE, Inc. stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
CMCSAComcast Corporation stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
GMGeneral Motors Company stocks CFD0.014-3-6200 / mio1:20
DISThe Walt Disney Company stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
PMPhilip Morris International Inc. stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
PGThe Procter & Gamble Company stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
PEPPepsiCo, Inc. stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
FOXATwenty-First Century Fox, Inc. stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
KOThe Coca-Cola Company stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
AAPLApple Inc. stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
AMZNAmazon.com, Inc. stocks CFD0.0180-3-6200 / mio1:20
UPSUnited Parcel Service, Inc. stocks CFD0.014-3-6200 / mio1:20
NFLXNetflix, Inc. stocks CFD0.0120-3-6200 / mio1:20
MCDMcDonald's Corporation stocks CFD0.016-3-6200 / mio1:20
PRUPrudential Financial, Inc. stocks CFD0.016-3-6200 / mio1:20
SBUXStarbucks Corporation stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
PYPLPayPal Holdings, Inc. stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
GSThe Goldman Sachs Group, Inc. stocks CFD0.017-3-6200 / mio1:20
WMTWalmart Inc. stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
VVisa Inc. stocks CFD0.013-3-6200 / mio1:20
DALDelta Air Lines, Inc. stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
WFCWells Fargo & Company stocks CFD0.011-3-6200 / mio1:20
CCitigroup Inc. stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
XOMExxon Mobil Corporation stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
CVXChevron Corporation stocks CFD0.013-3-6200 / mio1:20
NEMNewmont Mining Corporation stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
JPMJPMorgan Chase & Co. stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
BACBank of America Corporation stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
EBAYeBay Inc. stocks CFD0.014-3-6200 / mio1:20
Prime
Tiền tệ
Biểu tượngName1 Pip SizeMinimum spread (pips)Avg. spread (pips)Swap short (pips)Swap long (pips)Commission
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar0.000101.3-0.29-0.43410 / mio
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc0.000101.2-0.2480.04210 / mio
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen0.0100.9-0.202-0.1210 / mio
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar0.000101.6-0.146-0.2910 / mio
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar0.000100.5-0.25-0.35310 / mio
CADCHFCanadian Dollar vs Swiss Franc0.000101.1-0.26260.04410 / mio
CADJPYCanadian Dollar vs Japanese Yen0.0101.0-0.24533-0.0910 / mio
CHFJPYSwiss Franc vs Japanese Yen0.0101.4-0.0967-0.73510 / mio
GBPAUDGreat Britain Pound vs Australian Dollar0.000103.3-0.36-0.3410 / mio
GBPCADGreat Britain Pound vs Canadian Dollar0.000102.3-0.261-0.38810 / mio
GBPCHFGreat Britain Pound vs Swiss Franc0.000102.2-0.3580.0810 / mio
GBPJPYGreat Britain Pound vs Japanese Yen0.0101.3-0.364-0.146610 / mio
GBPNZDGreat Britain Pound vs New Zealand Dollar0.000103.0-0.273-0.48810 / mio
GBPUSDGreat Britain Pound vs US Dollar0.000100.7-0.41-0.50310 / mio
EURAUDEuro vs Australian Dollar0.000101.3-0.05-0.54610 / mio
EURCADEuro vs Canadian Dollar0.000101.2-0.1-0.98610 / mio
EURCHFEuro vs Swiss Franc0.000100.8-0.48-0.20610 / mio
EURGBPEuro vs Great Britain Pound0.000100.6-0.1-0.53910 / mio
EURJPYEuro vs Japanese Yen0.0100.7-0.1818-0.62110 / mio
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar0.000102.30.014-1.12510 / mio
EURUSDEuro vs US Dollar0.000100.1-0.08-0.67910 / mio
NZDCADNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar0.000101.6-0.202-0.15610 / mio
NZDCHFNew Zealand Dollar vs Swiss Franc0.000101.4-0.202-0.15610 / mio
NZDJPYNew Zealand Dollar vs Japanese Yen0.0101.9-0.252-0.06410 / mio
NZDUSDNew Zealand Dollar vs US Dollar0.000100.7-0.165-0.13210 / mio
USDCADUS Dollar vs Canadian Dollar0.000100.7-0.209-0.17610 / mio
USDCHFUS Dollar vs Swiss Franc0.000100.7-0.72-0.015110 / mio
USDJPYUS Dollar vs Japanese Yen0.0100.4-0.5007-0.27510 / mio
Kim loại
Biểu tượngName1 Pip SizeSize of 1 lotAvg. spread (pips)Swap short (pips)Swap long (pips)Commission
XAGUSDSilver vs US Dollar (Spot)0.015000 oz.0.90.028-0.17910 / mio
XAUUSDGold vs US Dollar (Spot)0.01100 oz.9.54-7.4466-13.310 / mio
CFD
Biểu tượngName1 Pip SizeAvg. spread (pips)Swap short (%)Swap long (%)Commission
.DE40CashDE 40 Index Cash10.5-3.0-6.04 / mio1:100
.JP225CashJP 225Cash Index CFD0.11.6-3.0-6.04 / mio1:100
.US500CashUS 500 Index Cash0.10.7-3.0-6.04 / mio1:100
.USTECHCashUS Nasdaq Index Cash11.65-3.0-6.04 / mio1:100
.US30CashUS Dow Jones Index Cash12.0-3.0-6.04 / mio1:100
BRENTSpot Brent Crude Oil0.013.7-3.0-6.035 / mio1:20
WTISpot WTI Light Crude Oil0.013.2-3.0-6.035 / mio1:20
Tiền điện tử
Biểu tượngName1 Pip SizeSize of 1 lotAvg. spread (pips)Swap short (%)Swap long (%)Commission
BTCUSDBitCoin vs US Dollar11 coin21.9-20-201000 / mio1:50
ETHUSDEthereum vs US Dollar11 coin1.6-20-201000 / mio1:50
XRPUSDRipple vs US Dollar0.00110000 coins0.2-20-201000 / mio1:50
LTCUSDLiteCoin vs US Dollar0.1100 coins2-20-201000 / mio1:50
BCHUSDBitCoinCash vs US Dollar0.1100 coins2-20-202000 / mio1:50
BTCEURBitCoin vs Euro11 coin15-20-201000 / mio1:50
ETHEUREthereum vs Euro11 coin0.8-20-201000 / mio1:50
SOLUSDSolana vs US Dollar0.1100 coins0.4-20-201000 / mio1:50
LINKUSDChainlink vs US Dollar0.011000 coins2-20-201000 / mio1:50
TRXUSDTRON vs US Dollar0.0001100000 coins0.2-20-201000 / mio1:50
XMRUSDMonero vs US Dollar0.1100 coins2-20-201000 / mio1:50
ADAUSDCardano vs US Dollar0.00110000 coins2-20-201000 / mio1:50
DOTUSDPolkadot vs US Dollar0.011000 coins2-20-201000 / mio1:50
ATOMUSDCosmos vs US Dollar0.011000 coins2-20-201000 / mio1:50
DOGEUSDDogecoin vs US Dollar0.0001100000 coins2-20-201000 / mio1:50
XLMUSDStellar vs US Dollar0.0001100000 coins2-20-201000 / mio1:50
CFD trên Cổ phiếu của My
Biểu tượngName1 Pip SizeAvg. spread (pips)Swap short (%)Swap long (%)Commission
FBFacebook, Inc. stocks CFD0.013-3-6150 / mio1:20
MSFTMicrosoft Corporation stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
IBMInternational Business Machines Corporation stocks CFD0.013-3-6150 / mio1:20
VZVerizon Communications Inc. stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
INTCIntel Corporation stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
LLYEli Lilly and Company stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
HPEHewlett Packard Enterprise Company stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
PFEPfizer Inc. stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
JNJJohnson & Johnson stocks CFD0.011-3-6150 / mio1:20
EAElectronic Arts Inc. stocks CFD0.017-3-6150 / mio1:20
BAThe Boeing Company stocks CFD0.0117-3-6150 / mio1:20
ORCLOracle Corporation stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
ATVIActivision Blizzard, Inc. stocks CFD0.011-3-6150 / mio1:20
NVDANVIDIA Corporation stocks CFD0.0111-3-6150 / mio1:20
CATCaterpillar Inc. stocks CFD0.016-3-6150 / mio1:20
CSCOCisco Systems, Inc. stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
MMM3M Company stocks CFD0.016-3-6150 / mio1:20
ADBEAdobe Systems Incorporated stocks CFD0.0116-3-6150 / mio1:20
GEGeneral Electric Company stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
TSLATesla, Inc. stocks CFD0.0127-3-6150 / mio1:20
NKENIKE, Inc. stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
CMCSAComcast Corporation stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
GMGeneral Motors Company stocks CFD0.014-3-6150 / mio1:20
DISThe Walt Disney Company stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
PMPhilip Morris International Inc. stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
PGThe Procter & Gamble Company stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
PEPPepsiCo, Inc. stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
FOXATwenty-First Century Fox, Inc. stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
KOThe Coca-Cola Company stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
AAPLApple Inc. stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
AMZNAmazon.com, Inc. stocks CFD0.0180-3-6150 / mio1:20
UPSUnited Parcel Service, Inc. stocks CFD0.014-3-6150 / mio1:20
NFLXNetflix, Inc. stocks CFD0.0120-3-6150 / mio1:20
MCDMcDonald's Corporation stocks CFD0.016-3-6150 / mio1:20
PRUPrudential Financial, Inc. stocks CFD0.016-3-6150 / mio1:20
SBUXStarbucks Corporation stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
PYPLPayPal Holdings, Inc. stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
GSThe Goldman Sachs Group, Inc. stocks CFD0.017-3-6150 / mio1:20
WMTWalmart Inc. stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
VVisa Inc. stocks CFD0.013-3-6150 / mio1:20
DALDelta Air Lines, Inc. stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
WFCWells Fargo & Company stocks CFD0.011-3-6150 / mio1:20
CCitigroup Inc. stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
XOMExxon Mobil Corporation stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
CVXChevron Corporation stocks CFD0.013-3-6150 / mio1:20
NEMNewmont Mining Corporation stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
JPMJPMorgan Chase & Co. stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
BACBank of America Corporation stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
EBAYeBay Inc. stocks CFD0.014-3-6150 / mio1:20
Pro Affiliate
Tiền tệ
Biểu tượngName1 Pip SizeAvg. spread (pips)Broker revenue per lot, $Swap short (pips)Swap long (pips)
AUDCAD.aAustralian Dollar vs Canadian Dollar0.00014.021.15-0.29-0.434
AUDCHF.aAustralian Dollar vs Swiss Franc0.00014.223.64-0.2480.042
AUDJPY.aAustralian Dollar vs Japanese Yen0.012.414.86-0.202-0.12
AUDUSD.aAustralian Dollar vs US Dollar0.00012.722.00-0.25-0.353
AUDNZD.aAustralian Dollar vs New Zealand Dollar0.00014.419.31-0.146-0.29
CADCHF.aCanadian Dollar vs Swiss Franc0.00013.423.64-0.26260.044
CADJPY.aCanadian Dollar vs Japanese Yen0.012.716.71-0.24533-0.09
CHFJPY.aSwiss Franc vs Japanese Yen0.014.224.14-0.0967-0.735
EURAUD.aEuro vs Australian Dollar0.00014.321.51-0.05-0.546
EURCAD.aEuro vs Canadian Dollar0.00014.224.40-0.1-0.986
EURCHF.aEuro vs Swiss Franc0.00013.628.78-0.48-0.206
EURGBP.aEuro vs Great Britain Pound0.00011.919.48-0.1-0.539
EURJPY.aEuro vs Japanese Yen0.012.718.57-0.1818-0.621
EURNZD.aEuro vs New Zealand Dollar0.00015.422.070.014-1.125
EURUSD.aEuro vs US Dollar0.00012.423.00-0.08-0.679
GBPAUD.aGreat Britain Pound vs Australian Dollar0.00016.825.81-0.36-0.34
GBPCAD.aGreat Britain Pound vs Canadian Dollar0.0001632.53-0.261-0.388
GBPCHF.aGreat Britain Pound vs Swiss Franc0.00015.737.00-0.3580.08
GBPJPY.aGreat Britain Pound vs Japanese Yen0.013.924.14-0.364-0.1466
GBPNZD.aGreat Britain Pound vs New Zealand Dollar0.00017.631.72-0.273-0.488
GBPUSD.aGreat Britain Pound vs US Dollar0.00012.720.00-0.41-0.503
NZDCAD.aNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar0.00013.818.71-0.202-0.156
NZDCHF.aNew Zealand Dollar vs Swiss Franc0.00013.723.64-0.202-0.156
NZDJPY.aNew Zealand Dollar vs Japanese Yen0.013.514.86-0.252-0.064
NZDUSD.aNew Zealand Dollar vs US Dollar0.00012.518.00-0.165-0.132
USDCAD.aUS Dollar vs Canadian Dollar0.00012.917.89-0.209-0.176
USDCHF.aUS Dollar vs Swiss Franc0.00012.924.67-0.72-0.0151
USDJPY.aUS Dollar vs Japanese Yen0.012.620.43-0.5007-0.275
Kim loại
Biểu tượngName1 Pip SizeSize of 1 lotAvg. spread (pips)Broker revenue per lot, $Swap short (pips)Swap long (pips)
XAGUSD.aSilver vs US Dollar (Spot)0.015000 oz.2.9100.000.028-0.179
XAUUSD.aGold vs US Dollar (Spot)0.01100 oz.31.5422.00-7.4466-13.3
CFD
Biểu tượngName1 Pip SizeAvg. spread (pips)Broker revenue per lot, $Swap short (%)Swap long (%)
DE30CashDE 30 Index Cash11.10.73-3.0-6.01:100
DE40CashDE 40 Index Cash11.10.73-3.0-6.01:100
US30CashUS Dow Jones Index Cash13.81.8-3.0-6.01:100
JP225CashJP 225Cash Index CFD12.40.56-3.0-6.01:100
USTECHCashUS Nasdaq Index Cash12.350.90-3.0-6.01:100
US500CashUS 500 Index Cash11.270.60-3.0-6.01:100
Tiền điện tử
Biểu tượngName1 Pip SizeSize of 1 lotAvg. spread (pips)Broker revenue per lot, $Swap short (%)Swap long (%)
BTCUSD.aBitCoin vs US Dollar11 coin371.32349.42-20-201:50
ETHUSD.aEthereum vs US Dollar11 coin28.9227.32-20-201:50
BTCEUR.aBitCoin vs Euro0.112959.4 -20-201:50
ETHEUR.aEthereum vs Euro0.11230.8 -20-201:50
ECN Affiliate
Tiền tệ
Biểu tượngName1 Pip SizeMinimum spread (pips)Avg. spread (pips)Swap short (pips)Swap long (pips)Commission
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar0.000101.3-0.29-0.43460 / mio
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc0.000101.2-0.2480.04260 / mio
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen0.0100.9-0.202-0.1260 / mio
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar0.000101.6-0.146-0.2960 / mio
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar0.000100.5-0.25-0.35360 / mio
CADCHFCanadian Dollar vs Swiss Franc0.000101.1-0.26260.04460 / mio
CADJPYCanadian Dollar vs Japanese Yen0.0101.0-0.24533-0.0960 / mio
CHFJPYSwiss Franc vs Japanese Yen0.0101.4-0.0967-0.73560 / mio
GBPAUDGreat Britain Pound vs Australian Dollar0.000103.3-0.36-0.3460 / mio
GBPCADGreat Britain Pound vs Canadian Dollar0.000102.3-0.261-0.38860 / mio
GBPCHFGreat Britain Pound vs Swiss Franc0.000102.2-0.3580.0860 / mio
GBPJPYGreat Britain Pound vs Japanese Yen0.0101.3-0.364-0.146660 / mio
GBPNZDGreat Britain Pound vs New Zealand Dollar0.000103.0-0.273-0.48860 / mio
GBPUSDGreat Britain Pound vs US Dollar0.000100.7-0.41-0.50360 / mio
EURAUDEuro vs Australian Dollar0.000101.3-0.05-0.54660 / mio
EURCADEuro vs Canadian Dollar0.000101.2-0.1-0.98660 / mio
EURCHFEuro vs Swiss Franc0.000100.8-0.48-0.20660 / mio
EURGBPEuro vs Great Britain Pound0.000100.6-0.1-0.53960 / mio
EURJPYEuro vs Japanese Yen0.0100.7-0.1818-0.62160 / mio
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar0.000102.30.014-1.12560 / mio
EURPLNEuro vs Poland Zloty0.0001028.40.8-4.2360 / mio
EURUSDEuro vs US Dollar0.000100.1-0.08-0.67960 / mio
NZDCADNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar0.000101.6-0.202-0.15660 / mio
NZDCHFNew Zealand Dollar vs Swiss Franc0.000101.4-0.202-0.15660 / mio
NZDJPYNew Zealand Dollar vs Japanese Yen0.0101.9-0.252-0.06460 / mio
NZDUSDNew Zealand Dollar vs US Dollar0.000100.7-0.165-0.13260 / mio
USDCADUS Dollar vs Canadian Dollar0.000100.7-0.209-0.17660 / mio
USDCHFUS Dollar vs Swiss Franc0.000100.7-0.72-0.015160 / mio
USDCNHUS Dollar vs Chinese Yuan0.000107.1-5.100-17.00060 / mio
USDJPYUS Dollar vs Japanese Yen0.0100.4-0.5007-0.27560 / mio
USDMXNUS Dollar vs Mexican Peso0.0001033.118.7-46.2760 / mio
USDPLNUS Dollar vs Poland Zloty0.0001019.00.750-4.87560 / mio
USDRUBUS Dollar vs Russian Ruble0.0103.90.87-7.560 / mio
USDZARUS Dollar vs South African Rand0.0001059.49.47606-25.00060 / mio
Kim loại
Biểu tượngName1 Pip SizeSize of 1 lotAvg. spread (pips)Swap short (pips)Swap long (pips)Commission
XAGUSDSilver vs US Dollar (Spot)0.015000 oz.0.90.028-0.17960 / mio
XAUUSDGold vs US Dollar (Spot)0.01100 oz.9.54-7.4466-13.360 / mio
CFD
Biểu tượngName1 Pip SizeAvg. spread (pips)Swap short (%)Swap long (%)Commission
.DE40CashDE 40 Index Cash10.5-3.0-6.015 / mio1:100
.JP225CashJP 225Cash Index CFD0.11.6-3.0-6.015 / mio1:100
.US500CashUS 500 Index Cash0.10.7-3.0-6.015 / mio1:100
.USTECHCashUS Nasdaq Index Cash11.65-3.0-6.015 / mio1:100
.US30CashUS Dow Jones Index Cash12.0-3.0-6.015 / mio1:100
BRENTSpot Brent Crude Oil0.013.7-3.0-6.0150 / mio1:20
WTISpot WTI Light Crude Oil0.013.2-3.0-6.0150 / mio1:20
Tiền điện tử
Biểu tượngName1 Pip SizeSize of 1 lotAvg. spread (pips)Swap short (%)Swap long (%)Commission
BTCUSDBitCoin vs US Dollar11 coin21.9-20-203500 / mio1:50
ETHUSDEthereum vs US Dollar11 coin1.6-20-203500 / mio1:50
XRPUSDRipple vs US Dollar0.00110000 coins0.2-20-203500 / mio1:50
LTCUSDLiteCoin vs US Dollar0.1100 coins2-20-203500 / mio1:50
BCHUSDBitCoinCash vs US Dollar0.1100 coins2-20-203500 / mio1:50
BTCEURBitCoin vs Euro11 coin15-20-203500 / mio1:50
ETHEUREthereum vs Euro11 coin0.8-20-203500 / mio1:50
SOLUSDSolana vs US Dollar0.1100 coins0.4-20-203500 / mio1:50
LINKUSDChainlink vs US Dollar0.011000 coins2-20-203500 / mio1:50
TRXUSDTRON vs US Dollar0.0001100000 coins0.2-20-203500 / mio1:50
XMRUSDMonero vs US Dollar0.1100 coins2-20-203500 / mio1:50
ADAUSDCardano vs US Dollar0.00110000 coins2-20-203500 / mio1:50
DOTUSDPolkadot vs US Dollar0.011000 coins2-20-203500 / mio1:50
ATOMUSDCosmos vs US Dollar0.011000 coins2-20-203500 / mio1:50
DOGEUSDDogecoin vs US Dollar0.0001100000 coins2-20-203500 / mio1:50
XLMUSDStellar vs US Dollar0.0001100000 coins2-20-203500 / mio1:50
CFD trên Cổ phiếu của My
Biểu tượngName1 Pip SizeAvg. spread (pips)Swap short (%)Swap long (%)Commission
GOOGLAlphabet Inc. stocks CFD0.0170-3-6600 / mio1:20
FBFacebook, Inc. stocks CFD0.013-3-6600 / mio1:20
MSFTMicrosoft Corporation stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
IBMInternational Business Machines Corporation stocks CFD0.013-3-6600 / mio1:20
VZVerizon Communications Inc. stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
INTCIntel Corporation stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
LLYEli Lilly and Company stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
HPEHewlett Packard Enterprise Company stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
PFEPfizer Inc. stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
JNJJohnson & Johnson stocks CFD0.011-3-6600 / mio1:20
EAElectronic Arts Inc. stocks CFD0.017-3-6600 / mio1:20
BAThe Boeing Company stocks CFD0.0117-3-6600 / mio1:20
ORCLOracle Corporation stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
ATVIActivision Blizzard, Inc. stocks CFD0.011-3-6600 / mio1:20
NVDANVIDIA Corporation stocks CFD0.0111-3-6600 / mio1:20
CATCaterpillar Inc. stocks CFD0.016-3-6600 / mio1:20
CSCOCisco Systems, Inc. stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
MMM3M Company stocks CFD0.016-3-6600 / mio1:20
ADBEAdobe Systems Incorporated stocks CFD0.0116-3-6600 / mio1:20
TSLATesla, Inc. stocks CFD0.0127-3-6600 / mio1:20
NKENIKE, Inc. stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
CMCSAComcast Corporation stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
GMGeneral Motors Company stocks CFD0.014-3-6600 / mio1:20
DISThe Walt Disney Company stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
PMPhilip Morris International Inc. stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
PGThe Procter & Gamble Company stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
PEPPepsiCo, Inc. stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
FOXATwenty-First Century Fox, Inc. stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
KOThe Coca-Cola Company stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
AAPLApple Inc. stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
AMZNAmazon.com, Inc. stocks CFD0.0180-3-6600 / mio1:20
UPSUnited Parcel Service, Inc. stocks CFD0.014-3-6600 / mio1:20
NFLXNetflix, Inc. stocks CFD0.0120-3-6600 / mio1:20
BRK.BBerkshire Hathaway Inc. stocks CFD0.015-3-6600 / mio1:20
MCDMcDonald's Corporation stocks CFD0.016-3-6600 / mio1:20
PRUPrudential Financial, Inc. stocks CFD0.016-3-6600 / mio1:20
SBUXStarbucks Corporation stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
PYPLPayPal Holdings, Inc. stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
GSThe Goldman Sachs Group, Inc. stocks CFD0.017-3-6600 / mio1:20
WMTWalmart Inc. stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
VVisa Inc. stocks CFD0.013-3-6600 / mio1:20
DALDelta Air Lines, Inc. stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
WFCWells Fargo & Company stocks CFD0.011-3-6600 / mio1:20
CCitigroup Inc. stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
XOMExxon Mobil Corporation stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
CVXChevron Corporation stocks CFD0.013-3-6600 / mio1:20
NEMNewmont Mining Corporation stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
JPMJPMorgan Chase & Co. stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
BACBank of America Corporation stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
EBAYeBay Inc. stocks CFD0.014-3-6600 / mio1:20
Cent Affiliate
Tiền tệ
Biểu tượngName1 Pip SizeAvg. spread (pips)Broker revenue per lot, $Swap short (pips)Swap long (pips)
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar0.00013.921.15-0.29-0.434
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc0.00013.523.64-0.2480.042
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen0.012.514.86-0.202-0.12
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar0.00014.419.31-0.146-0.29
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar0.00012.722.00-0.25-0.353
CADCHFCanadian Dollar vs Swiss Franc0.00013.423.64-0.26260.044
CADJPYCanadian Dollar vs Japanese Yen0.012.816.71-0.24533-0.09
CHFJPYSwiss Franc vs Japanese Yen0.014.024.14-0.0967-0.735
GBPAUDGreat Britain Pound vs Australian Dollar0.00016.925.81-0.36-0.34
GBPCADGreat Britain Pound vs Canadian Dollar0.00016.332.53-0.261-0.388
GBPCHFGreat Britain Pound vs Swiss Franc0.00015.837.00-0.3580.08
GBPJPYGreat Britain Pound vs Japanese Yen0.013.924.14-0.364-0.1466
GBPNZDGreat Britain Pound vs New Zealand Dollar0.00017.631.72-0.273-0.488
GBPUSDGreat Britain Pound vs US Dollar0.00012.720.00-0.41-0.503
EURAUDEuro vs Australian Dollar0.00014.321.51-0.05-0.546
EURCADEuro vs Canadian Dollar0.00014.224.40-0.1-0.986
EURCHFEuro vs Swiss Franc0.00013.628.78-0.48-0.206
EURGBPEuro vs Great Britain Pound0.00012.019.48-0.1-0.539
EURJPYEuro vs Japanese Yen0.012.718.57-0.1818-0.621
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar0.00015.522.070.014-1.125
EURUSDEuro vs US Dollar0.00012.423.00-0.08-0.679
NZDCADNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar0.00013.918.71-0.202-0.156
NZDCHFNew Zealand Dollar vs Swiss Franc0.00013.723.64-0.202-0.156
NZDJPYNew Zealand Dollar vs Japanese Yen0.013.514.86-0.252-0.064
NZDUSDNew Zealand Dollar vs US Dollar0.00012.518.00-0.165-0.132
USDCADUS Dollar vs Canadian Dollar0.00012.917.89-0.209-0.176
USDCHFUS Dollar vs Swiss Franc0.00012.917.89-0.72-0.0151
USDJPYUS Dollar vs Japanese Yen0.012.620.43-0.5007-0.275
Kim loại
Biểu tượngName1 Pip SizeSize of 1 lotAvg. spread (pips)Broker revenue per lot, $Swap short (pips)Swap long (pips)
XAGUSDSilver vs US Dollar (Spot)0.015000 oz.2.9100.000.028-0.179
XAUUSDGold vs US Dollar (Spot)0.01100 oz.31.5422.00-7.4466-13.3
Tiền điện tử
Biểu tượngName1 Pip SizeSize of 1 lotAvg. spread (pips)Broker revenue per lot, $Swap short (%)Swap long (%)
BTCUSDBitCoin vs US Dollar11 coin371.32349.42-20-201:50
ETHUSDEthereum vs US Dollar11 coin28.9227.32-20-201:50
XRPUSDRipple vs US Dollar0.00110000 coins8.280.00-20-201:50
LTCUSDLiteCoin vs US Dollar0.1100 coins14.6126.00-20-201:50
BCHUSDBitCoinCash vs US Dollar0.1100 coins44.8428.00-20-201:50
BTCEURBitCoin vs Euro11 coin309.44359.02-20-201:50
ETHEUREthereum vs Euro11 coin23.828.04-20-201:50
SOLUSDSolana vs US Dollar0.1100 coins11.2108.00-20-201:50
LINKUSDChainlink vs US Dollar0.011000 coins21.2192.00-20-201:50
TRXUSDTRON vs US Dollar0.0001100000 coins6.866.00-20-201:50
XMRUSDMonero vs US Dollar0.1100 coins21.2192.00-20-201:50
ADAUSDCardano vs US Dollar0.00110000 coins17.4154.00-20-201:50
DOTUSDPolkadot vs US Dollar0.011000 coins30.8288.00-20-201:50
ATOMUSDCosmos vs US Dollar0.011000 coins26.6246.00-20-201:50
DOGEUSDDogecoin vs US Dollar0.0001100000 coins18.6166.00-20-201:50
XLMUSDStellar vs US Dollar0.0001100000 coins28.4264.00-20-201:50