Cách trở thành nhà Đầu tư thành công với CopyFX?

Không có gì có thể dễ dàng hơn.

Chỉ vài bước trong quy trình đăng ký giữa bạn và mức độ giao dịch hoàn toàn mới. Mỗi người tham gia nền tảng này chắc chắn sẽ tìm thấy tất cả công cụ cần thiết để thành công, cho dù đó là chiến lược giao dịch đặc biệt thu hút người đăng ký, hay Nhà giao dịch hứa hẹn nhất để sao chép giao dịch. CopyFX cho phép bạn hưởng lợi từ cả hai cơ hội này để gia tăng hiệu suất giao dịch của mình.

Những người tham gia CopyFX hàng đầu*

     

* — dữ liệu từ ngày {date}.

Ba bước đơn giản để bắt đầu Đầu tư:

 •  

  Đăng ký

  Hoàn tất quy trình đăng ký Khu vực Thành viên và tài khoản Đầu tư đơn giản. 

 •  

  Nêu rõ số tiền Đầu tư

  Quyết định về số tiền mà bạn muốn Đầu tư cùng với CopyFX và nạp nó vào tài khoản của bạn sử dụng một trong 20 hệ thống thanh toán sẵn có.

 •  

  Bắt đầu làm việc

  Sao chép giao dịch hoặc cung cấp chiến lược của bạn cho nhà giao dịch khác để sao chép chúng. Lựa chọn là của bạn! Nêu rõ điều kiện và tạo đăng ký ngay trong Khu vực Thành viên của RoboForex.