Đầu tư với RAMM

Lợi thế của một trong những nền tảng tiên tiến trên thị trường

Sự khác biệt chính giữa nền tảng đầu tư RAMM và các nền tảng đầu tư khác - gia tăng kiểm soát rủi ro và phân phối lợi nhuận theo tỷ lệ. Nền tảng này có giao diện trực quan với chức năng mạnh mẽ và công nghệ độc đáo. Đăng ký các chiến lược sinh lời nhất, tạo các chiến lược của riêng bạn và nhận lợi ích xứng đáng - mọi thứ trên một tài khoản RAMM.

5 chiến lược hàng đầu

     
Nhà giao dịchKhả năng sinh lời Đầu tư 

Cách đầu tư với RAMM?

 •  

  Đăng ký

  Hoàn tất quy trình đăng ký Khu vực Thành viên và tài khoản đầu tư RAMM đơn giản.

 •  

  Nêu rõ số tiền đầu tư

  Quyết định về số tiền mà bạn muốn đầu tư và nạp nó vào tài khoản của mình sử dụng một trong 20 hệ thống thanh toán sẵn có.

 •  

  Bắt đầu làm việc

  Tạo chiến lược của riêng bạn để thu hút người đăng ký hoặc chọn chiến lược sinh lời nhất trong số tất cả chiến lược sẵn có. Quản lý các khoản đầu tư của bạn trong Khu vực Thành viên một cách dễ dàng.

RAMM so với dịch vụ sao chép Tín hiệu:

 
RAMM
Dịch vụ sao chép
Đồng bộ hóa việc sao chép với giá khớp lệnh hoàn toàn giống hệt nhau cho cả vị thế gốc và vị thế được sao chép.
 
 
-
Độ chính xác của việc sao chép không phụ thuộc vào số tiền được đầu tư.
 
 
-
Hệ thống quản lý rủi ro tự động ngăn cản nhà giao dịch vượt quá giới hạn thua lỗ hàng tuần và hàng ngày được chỉ rõ bởi người đăng ký của họ.
 
 
-
Nhà giao dịch chỉ nhận hoa hồng nếu người đăng ký của họ kiếm lời từ giao dịch được sao chép.
 
 
-