Hoa hồng đối tác liên kết

Nhận hoa hồng mỗi ngày mà không có bất kỳ hạn chế nào về thanh toán tối đa.

Nhận thậm chí nhiều tiền hơn trong khuôn khổ của chương trình dành cho Khách hàng trung thành

Mỗi tháng, RoboForex trả tỷ lệ phần trăm bổ sung của hoa hồng đối tác liên kết tổng cộng mà bạn đã nhận được trong tháng này. Các khoản thanh toán trong khuôn khổ của chương trình dành cho Khách hàng trung thành được thực hiện tự động.

 • Lợi nhuận của bạn 500 - 15.000 USD
  10% Thanh toán lên tới 1.500 USD
 • Lợi nhuận của bạn 15.000 - 30.000 USD
  15% Thanh toán lên tới 4.500 USD
 • Lợi nhuận của bạn trên 30.000 USD
  20% Thanh toán bắt đầu từ 6.000 USD

Ví dụ về việc tính toán hoa hồng đối tác liên kết

 
Bạn đã thu hút được 50 khách hàng
 
Tổng khối lượng giao dịch của họ là 500 lô EURUSD: 500 * 13 = 6.500 USD
 

(6.500 * 0,5) * 1.1 = 3.575 USD

Doanh thu của nhà môi giới*

50% chia sẻ doanh thu

10% chương trình dành cho Khách hàng trung thành

Lợi nhuận của bạn

Gia tăng thanh toán của bạn với tài khoản Đối tác liên kết

Khách hàng của bạn có cơ hội giao dịch trên các tài khoản Đối tác liên kết đặc biệt với phí cộng thêm gia tăng và bạn sẽ nhận được lợi nhuận thêm gấp 1,8 lần so với các tài khoản tiêu chuẩn.

Cent AffiliatePro-AffiliateECN Affiliate
 
 

Cent Affiliate

 

Pro-Affiliate

 

ECN Affiliate

Chế độ khớp lệnh
 
 Khớp lệnh Thị trường
 
 Khớp lệnh Thị trường
 
 Khớp lệnh Thị trường
Chênh lệch
 
 từ 2.4 pip
 
 từ 2.4 pip
 
 từ 0 pip
Tỷ lệ hoa hồng đối tác liên kết
 
 50%
 
 50%
 
 50%
Hoa hồng cho khối lượng giao dịch 1 triệu USD
 
 Không có phí hoa hồng
 
 Không có phí hoa hồng
 
 60 USD
Các công cụ khả dụng
 
 28 cặp tỷ giá, Kim loại
 
 28 cặp tỷ giá, Kim loại
 
 36 cặp tỷ giá, Kim loại

Cách trở thành đối tác của RoboForex?

 •  

  Mở tài khoản đối tác liên kết trong Khu vực Thành viên của bạn.

 •  

  Tiếp cận mọi tài liệu marketing.

 •  

  Thu hút khách hàng và nhận hoa hồng.