Kuidas arvutada ühe punkti maksumus?

Finantsinstrumendi hinna 1 punkti maksumus arvutatakse järgmise valemi järgi:

<1 punkti maksumus> = (Leping * (Hind + Üks_Punkt)) - (Leping * Hind)

kus:
Leping – lepingu suurus.
Hind – instrumendi hetke turuhind.
Üks_Punkt – 1 punkti suurus.

Näide:

Arvutame ühe 1 punkti maksumuse 1 loti EURGBP pika positsiooni puhul, mis avatakse kontol, mille baasvaluutaks on USD hinnaga 0.8365.

Leping: 100,000 (1 lot on 100,000 ühikut baasvaluutas).
Hind: 0.8365.
Üks_Punkt: 0.0001.

<1 punkti maksumus> = (100,000 * (0.8365 + 0.0001)) - (100,000 * 0.8365) = 10.00 GBP

Konverteerimaks see number konto valuutaks korruta see hetke GBPUSD määraga.

10.00 GBP * 1.5417 = 15.47 USD

Mõne konkreetse vara 1 punkti maksumuse kiireks teada saamiseks soovitame kasutada Kauplemiskalkulaatorit.