Kako izračunati cijenu jedne točke?

Trošak 1 bod cijene financijskog instrumenta izračunava se prema sljedećoj formuli:

= (Ugovor * (Cijena + One_Point)) - (Ugovor * Cijena)

gdje:
Ugovor - veličina ugovora.
Cijena - trenutna cijena instrumenta.
One_Point - veličina od 1 boda.

Primjer:

Izračunajmo trošak od 1 boda za dugu poziciju 1 lota u EURGBP-u koja se otvara na računu sa USD-om kao osnovnom valutom po cijeni od 0,8365.

Ugovor: 100.000 (1 lot je 100.000 jedinica osnovne valute).
Cijena: 0.8365.
One_Point: 0.0001.

= (100 000 * (0,8365 + 0,0001)) - (100 000 * 0,8365) = 10,00 GBP

Da biste ovaj broj pretvorili u valutu računa, pomnožite ga s trenutnim tečajem GBPUSD.

10,00 GBP * 1,5417 = 15,47 USD

Da biste brzo saznali cijenu 1 boda određenog sredstva, preporučujemo vam da upotrebljavate kalkulator trgovanja .