Kako se marža izračunava?

1. Korištenje trgovanja Kalkulator .

2. Prema formuli.

Marža se izračunava prema sljedećoj formuli:

= /

gdje:
Veličina ugovora - volumen naloga u osnovnoj valuti instrumenta za trgovanje (prva valuta u kvačici). Opseg narudžbe od 1 lota za sve valutne parove uvijek je jednak 100 000 jedinica bazne valute instrumenta.
Leverage - vrijednost poluge.

Primjer:

Kupujete 1 lot EURUSD.
Valuta računa: EUR.
Leveridž: 1: 100.

= 100.000 / 100 = 1.000 EUR

Ako se valuta vašeg računa razlikuje od osnovne valute instrumenta, iznos marže morate pretvoriti u valutu računa prema tečaju kada se otvori vaša pozicija.

Primjer:

Kupujete 1 lot EURUSD.
Valuta računa: USD.
Marža u osnovnoj valuti sredstva: 1.000 EUR.
Trenutna stopa EURUSD-a: 1,22345.

= 1.000 * 1.2345 = 1.234,50 USD