Kāpēc pasūtījums netika izpildīts ar deklarēto cenu?

Šādi rīkojumu tipi var netikt izpildīti deklarētajā cenā: Buy Stop, Sell Stop, and Stop Loss.

Kad šie rīkojumi tiek ieslēgti, sistēma nosūta Tirgus rīkojumu, kurš tiek izpildīts pie pašreizējās, rīkojuma apstrādes laikā esošās, cenas. Tas ir iemesls, kāpēc varētu rasties atšķirības starp gaidošajā rīkojumā norādīto cenu un izpildes cenu.

Citi gaidošo rīkojumu tipi, Buy Limit, Sell Limit un Take Profit, tiek izpildīti pie norādītās vai labākas cenas, ja tāda pastāv tirgū brīdī, kad tie tiek izpildīti.