Kādas valūtas var tikt izmantotas, lai ieskaitītu līdzekļus Maciņā?

Maciņš atbalsta 3 veidu tranzīta kontus: USD, EUR un GOLD. Ja ieskaitīto līdzekļu valūta atšķiras no tranzīta konta valūtas, tad līdzekļi tiks konvertēti saskaņā ar Kompānijas iekšējo maiņas kursu.