Jakie akcje korporacyjne są dostępne na platformie podczas handlu Akcjami?

1. Dywidendy:

W przypadku otwartych pozycji w Akcjach, funduszach ETF i kontraktach CFD, dywidendy są zapisywane na koncie lub pobierane z konta w dniu bez prawa do dywidendy. Zobacz harmonogram dat bez dywidendy na najbliższą przyszłość w sekcji "Wydarzenia korporacyjne" na Twojej platformie handlowej.

Pozycje długie i krótkie

  • Klient posiadający długą pozycję w dniu wypłaty dywidendy otrzyma odpowiednią dywidendę w formie korekty pieniężnej zapisanej na odpowiednim koncie handlowym. Znajdź transakcję w zakładce Historia na platformie handlowej klienta w dziale "Korekty gotówkowe".
  • Klient posiadający krótką pozycję w dniu ex-dividend zostanie obciążony odpowiednią dywidendą w formie korekty pieniężnej obciążającej odpowiednie konta handlowe. Znajdź transakcję w zakładce Historia na platformie handlowej klienta w dziale "Korekty gotówkowe".

Proces wypłaty dywidendy

Transakcje związane z dywidendą gotówkową obciążają/kredytują saldo konta w dniu bez prawa do dywidendy o godzinie 15:00 czasu serwera. Znajdź transakcję w zakładce Historia.

W przypadku pozycji długiej, kwota dywidendy gotówkowej wynosi:

Dywidenda na akcję * Wolumen

gdzie:
Wolumen = Kontrakty * Wielkość kontraktu

W przypadku pozycji krótkiej kwota dywidendy gotówkowej wynosi:

(-1) * Dywidenda na akcję * Wolumen

gdzie:
Wolumen = Kontrakty * Wielkość kontraktu

Dywidendy otrzymane na amerykańskim rynku akcji podlegają opodatkowaniu przez USA. Z tego powodu 15% kwoty otrzymanej dywidendy zostanie obciążone na Twoim koncie komentarzem "Podatek od dywidendy".

Dywidenda jest dodawana do stanu konta i nie ma wpływu na wynik pozycji.

2. Splity akcji

W przypadku podziału akcji, odpowiednia korekta na pozycji klienta zostanie odzwierciedlona na koncie handlowym zgodnie z ogłoszonym podziałem akcji.

Procedura splitu

Procedura Splitu działa na serwerze codziennie o godzinie 15:00 czasu serwera. Podczas procedury usuwane są wszystkie aktywne zlecenia oczekujące (Limit, Stop) dla powiązanej akcji.

Średnia ważona cena i suma wolumenu są obliczane oddzielnie dla wszystkich otwartych transakcji w pozycjach krótkich i wszystkich otwartych transakcji w pozycjach długich danego instrumentu. Są one przypisane jako nowa cena otwarcia i nowy wolumen dla transakcji, z maksymalnym wolumenem odpowiednio dla transakcji długich i krótkich. W przypadku, gdy do transakcji trafią akcje ułamkowe, akcje te zostaną upłynnione na potrzeby transakcji gotówkowych - "Split cash correction". Wolumen innych transakcji dla instrumentów powiązanych zostanie wyzerowany do 0 i przeniesiony do zakładki Historia.

3. Dostosowanie akcji ułamkowych

W przypadku, gdy akcja korporacyjna skutkuje pozycją ułamkową, RoboForex zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do uznania pozostałego elementu ułamkowego jako korekty gotówkowej, która zostanie dodana do konta handlowego klienta.

4. Inne działania korporacyjne

Inne zdarzenia korporacyjne, w tym m.in. fuzje, przejęcia, przetargi i spin-off-y, nie są przetwarzane przez Spółkę. Jeśli wydarzenie korporacyjne nie jest dywidendą lub splitem, firma zastrzega sobie prawo do zamknięcia pozycji klientów po ostatniej cenie rynkowej z sesji handlowej poprzedzającej wydarzenie korporacyjne.

RoboForex nie ponosi odpowiedzialności za powiadamianie klientów o ogłoszeniach dotyczących działań korporacyjnych.