Jak działa stop-zlecenie?

Zlecenie Stop prowokuje, a kiedy zostaje osiągnięte równoległe zlecenie typu Market lub Limit jest wygenerowane na platformie.

Rozróżniamy dwa rodzaje zleceń typu Stop:

  1. Stop Loss, Buy Stop, Sell Stop. Kiedy cena aktywu osiąga poziom określony przez jeden z tych rodzajów zleceń, system generuje zlecenie typu Market do kupna lub sprzedaży (Buy Stop, Sell Stop) lub zamyka zlecenie, aby ograniczyć straty (Stop Loss).
  2. Stop-Limit. Zlecenie, które łączy cechy zleceń Stop i Limit. Kiedy cena aktywu osiąga poziom określony przez jeden z tych rodzajów zleceń, system generuje zlecenie typu Limit w cenie ustawionej przez tradera w chwili otwarcia.