Pozitsiyalarni hisobga olishning netting va xedjing modellari nimasi bilan farq qiladi?

Hisobning netting modeliga ega bo‘lgan akkauntdan qanday savdo qilinadi?

Netting hisobda savdo qilishda siz bitta instrument bo‘yicha faqat bitta pozitsiyaga ega bo‘lishingiz mumkin, shuning uchun:

  • Agar siz 2 bir yo‘nalishga ega bo‘lgan bitimlarni ochgan bo‘lsangiz, ochiq pozitsiyaning hajmini ortib borishi ro‘y beradi.
  • Agar siz hajmi bo‘yicha teng, ammo yo‘nalishi bo‘yicha har xil 2 bitimlarni ochgan bo‘lsangiz, mavjud bo‘lgan pozitsiya yopiladi, yangisi esa ochilmaydi.
  • Agar yangi bitim yo‘nalishi bo‘yicha qarama-qarshi va hajmi bo‘yicha mavjud bo‘lgan bitimdan yuqori bo‘lsa, joriy pozitsiyaning qarama-qarshi tomonga burilishi sodir bo‘ladi.
  • Agar yangi bitim mavjud bo‘lgan bitimning yo‘nalishiga qarama-qarshi va uning hajmidan past bo‘lsa, joriy pozitsiyaning hajmi kamayadi.

Netting tizimi hisoblarni hisobga olishning klassik tizimi hisoblanadi.

Hisobning xedjing modeliga ega bo‘lgan akkauntda qanday savdo qilinadi?

Xedjing hisobni qo‘llashda siz pozitsiyalarni ochish va ularni qo‘llab-quvvatlash uchun marjinal taʼminot yetarli bo‘lishi shartida har xil yo‘nalishlarda bir instrument bo‘yicha ko‘pgina pozitsiyalarga ega bo‘lishingiz mumkin.

Agar biron bir savdo instrumentida sizda ochiq bitim mavjud bo‘lib bo‘lgan va siz yangisini amalga oshirayotgan bo‘lganingizda, sizda yangi ochilgan pozitsiya paydo bo‘ladi. Netting modelidan farqli, xedjingda instrument bo‘yicha yangi pozitsiyani ochish oldingilariga hech qanday taʼsir ko‘rsatmaydi.