Bazaviy valyutani o‘zgartirish yoki o‘zimning hisobimni turini o‘zgartirish imkoniyati mavjudmi?

Yo‘q, bunday imkoniyat mavjud emas. Hisob turini yoki bazaviy valyutani almashtirish uchun, talab etiluvchi parametrlar bilan yangi hisobni ochish zarur.