Kredit yelkaning o‘zi nima?

Kredit yelka - bu treyderning shaxsiy mablag‘lari va treyder o‘z brokeridan olayotgan zayom mablag‘lar o‘rtasidagi nisbatdir. 1:1000 yelka bitimni amalga oshirish uchun brokerning savdo hisobida bitim qiymatiga qaraganda 100 marta kamroq qiymatga ega bo‘lish zarurligini anglatadi.

Yelka ishlashining misoli: treyder yelkaning qiymati qilib 1:500ni tanladi. Bunda, uning hisobida 200 EUR mavjuddir. 1:500 yelkasi unga 100 000 EUR qiymatga kontraktni xarid qilish imkonini beradi.