Lot o‘zi nima?

Lot - savdo amaliyotlarida amalga oshirilayotgan bitimlarning hajmini o‘lchash birligi.