Agar tranzit hisobda savdo hisobini to‘ldirish uchun mablag‘lar yetarlicha bo‘lmasa, nima qilish kerak?

Ushbu holatda yechimlarning bir nechta variantlari bor:

  • Tranzit hisobni yetmayotgan qiymat bilan to‘ldirish va bundan so‘ng savdo hisobini to‘ldirilishini amalga oshirish.
  • Yetmayotgan mablag‘larni boshqa tranzit hisobdan zaruriy tranzit hisobga o‘tkazish va bundan so‘ng o‘z savdo hisobini to‘ldirish.
  • Savdo hisobini tanlangan tranzit hisobda bor bo‘lgan o‘sha qiymatga to‘ldirish va ikkinchi to‘ldirishni boshqa tranzit hisobdan bajarish.