Faolsizlik sababli hisobdan qo‘shimcha mablag‘lar chegirib qolinadimi?

Yo‘q, qo‘shimcha mablag‘lar amal qilish davriga ega emas va faolsizlik bo‘yicha chegirib qolinmaydi.