Phí qua đêm được tính như thế nào?

Trên thị trường Forex, khách hàng bị tính Lãi suất qua đêm (Phí qua đêm) cho việc chuyển đổi vị thế qua nửa đêm. Tiền phí qua đêm tùy thuộc vào chênh lệch giữa tỷ giá ngân hàng của đồng tiền yết giá và đồng tiền thứ hai trong cặp tỷ giá. Phí qua đêm có thể có giá trị dương hoặc âm.

Phí qua đêm của RoboForex được thiết lập theo phí qua đêm từ nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi. Phí qua đêm hiện tại đối với công cụ giao dịch có thể được tìm thấy trong phần "Điều khoản Hợp đồng" trên website của chúng tôi.