Tại sao tôi không thể bán vào cuối tuần?

Vào cuối tuần, thị trường Forex đóng cửa, giống như các sàn giao dịch chứng khoán toàn cầu khác. Tuy nhiên, tiền điện tử sẵn có để giao dịch 24/7.