Кабинетті заңды тұлғаға тіркей аламын ба?

Иә, тіркей аласыз. Кабинетті заңды тұлғаға тіркеу үшін келесі әркеттерді орындау қажет:

1. Шот басқарушысының жеке деректерін пайдаланып Жеке кабинет тіркеу.
2. Барлық қажетті құжаттардың көшірмелерін info@roboforex.com мекенжайына жіберу.

Заңды тұлғалардан талап етілетін құжаттар тізімі:

 • Заңды тұлғаны тіркеу туралы куәлік.
 • Заңды мекенжай беру туралы куәлік.
 • Директор (-лар) және хатшы (-лар) толық аты-жөні көрсетілген анықтама.
 • Жарғы және компания құру туралы келісімшарт.
 • Директорлар кеңесінің шот ашу және оны басқаратындарға өкілеттік беру туралы шешімі.
 • Акционерлер құрамы туралы куәлік.
 • Тіркеуші орган берген заңды тұлға мәртебесі туралы анықтама.
 • Сенімгерлік басқару немесе меншік құқығы туралы келісімшарт көшірмесі (қажет болған жағдайда).
 • Соңғы қаржы жылы бойынша тексерістік есептеме сканерленген көшірмесі немесе қаражат көзін растайтын ұқсас құжаттар.
 • Барлық келесі тұлғалар бойынша құжаттар:
  • Директор (-лар).
  • Акционерлер.
  • Ақырғы бенефициарлар.
  • Құжаттарға қол қоюға уәкілетті тұлғалар.

Назар аударыңыз:

Бұрын жеке тұлға атынан толтыру жасалған жеке тұрғаға тіркелген Жеке кабинет бар болса, оған тіркелген шотты "Корпоративтік шот" мәртебесіне ауыстыру мүмкін емес. Заңды тұлғаға жаңа Жеке кабинет ашып, одан жаңа сұрау беріңіз.

Тура/тікелей және негізгі акционер басқа заңды тұлға болып табылған жағдайда, компания акционерлік құрылымын және бенефициар-акционерлер болып табылатын жеке тұлғалар және/немесе жоғарыда көрсетілген құжаттардың негізінде басқа заңды тұлғаны басқаратын жеке тұлға басын тексеруі қажет.

Барлық құжаттардың, соның ішінде түпнұсқалардың нотариалды куәландырылған ағылшын тіліндегі аудармасы болуы қажет.