Bir bandning narxi qanday hisoblanadi?

Moliya instrumenti narxining 1 bandini narxi quyidagi formula bo‘yicha hisoblanadi:

<1 band narxi> = (Contract * (Price + One_Point)) - (Contract * Price)

bu yerda:
Contract - kontrakt o‘lchami.
Price - instrumentning joriy kotirovkasi.
One_Point - 1 band kattaligi.

Misol:

0,8365 narx bo‘yicha USD bazaviy valyuta bilan hisobda ochilgan "BUY 1 lot EURGBP" pozitsiyasi uchun 1 band narxini hisoblaymiz.

Contract: 100 000 (1 lot bazaviy valyutaning 100 000 birligini tashkil qiladi).
Price: 0,8365.
One_Point: 0,0001.

<1 band narxi> = (100 000 * (0,8365 + 0,0001)) - (100 000 * 0,8365) = 10,00 GBP

Hisob valyutasiga olingan narxni o‘tkazish uchun, uni GBPUSD joriy kursga ko‘paytiring.

10,00 GBP * 1.5417 = 15,47 USD

Muayyan aktiv bo‘yicha 1 bandning narxini tez bilib olish uchun, Treyder kalkulyatoridan foydalanishni tavsiya qilamiz.