Nima uchun order e'lon qilingan narxda bajarilmadi?

Eʼlon qilingan narx bo‘yicha bajarilmasligi mumkin bo‘lgan orderlarning turlari o‘z ichiga quyidagilarni oladi: Buy Stop, Sell Stop va Stop Loss.

Ular ishga tushirilishida bozorga Market-order jo‘natiladi, u, o‘z navbatida, unga ishlov berilish paytida bozorda mavjud bo‘lgan narx bo‘yicha bajariladi. Shu sababli chetlatilgan orderda ko‘rsatilgan narx va bajarilish narxi o‘rtasida tafovutlar yuzaga kelishi mumkin.

Chetlatilgan orderlarning boshqa turlari - Buy Limit, Sell Limit va Take Profit - ularda ko‘rsatilgan narx bo‘yicha yoki agar ularga ishlov berish paytida bunday bozorda mavjud bo‘lsa, ancha foydali narx bo‘yicha bajariladi.