Moliyaviy bozorlardagi amaliyotlar qanchalik tahlikali?

Valyuta, aksiyalar va boshqa investitsion mahsulotlar bilan savdo qilish bozor xarakteriga egadir va har doim xavfning ahamiyatli darajasi bilan bog‘liqdir. Har xil moliyaviy o‘zgarishlar natijasida siz nafaqat o‘z kapitalingizni ahamiyatli oshirishingiz, balki uni butkul yo‘qotishingiz ham mumkin.

Siz kredit yelkani tanlash, hamda buyruqlarning maxsus turlarini (Stop Loss / Take Profit) yoki boshqa erishimli texnologiyalarni tanlash orqali xavflarni (ehtimolli moliyaviy yo‘qotishlarni potensial profitga nisbat bilan) boshqarishingiz mumkin. Shuni har doim yodda tutish kerakki, qo‘llaniluvchi kredit yelka va potensial daromad qanchalik katta bo‘lsa, xavf darajasi ham shunchalik yuqori bo‘ladi.