Verifikatsiya qancha vaqtni egallaydi?

Verifikatsiya 2 ish kuni davomida o‘tkaziladi.