Hamyonni qaysi valyutada to‘ldirish mumkin?

Hamyon USD, EUR va GOLD valyutalarida tranzit hisoblarning 3 turini qo‘llab turadi. Agar kelib tushuvchi mablag‘larning valyutasi to‘ldiriluvchi tranzit hisobning valyutasidan farqlanadigan bo‘lsa, ularning ayirboshlanishi kompaniyaning ichki kursi bo‘yicha amalga oshirilgan bo‘ladi.