Hamyon yordamida o‘z savdo hisobini qaysi valyutada to‘ldirish mumkin?

Savdo hisobi muvofiq tranzit hisobni to‘ldirish manbai sifatida tanlash yo‘li bilan 3 valyutadan (USD, EUR yoki GOLD) biri bilan to‘ldirilishi mumkin.