Men o‘zimning tranzit hisobimdan boshqasiga mablag‘larni o‘tkazishim mumkinmi?

Buni o‘zingizni Shaxsiy kabinetingiz doirasida qilishingiz mumkin. O‘tkazma kompaniyaning ichki kursi bo‘yicha mablag‘larni ayirboshlash bilan amalga oshirilgan bo‘ladi.