Savdo hisoblaridan mablag‘larni chiqarish qayerga amalga oshiriladi?

Savdo hisoblaridan mablag‘larni chiqarib olish Hamyonning tanlangan tranzit hisobiga amalga oshiriladi. Agar savdo hisobining valyutasi tranzit hisobning valyutasiga muvofiq kelmasa, qayta hisob-kitob kompaniyaning ichki kursi bo‘yicha amalga oshiriladi.