Платформада ордерлар мен анықтамалардың қандай түрлері қолданылады?

1. Нарықтық ордер
Ағымдағы нарықтық баға бойынша сатып алу немесе сату ордері. Ең жақсы орындау бағасына сауда платформасы кепілдік береді. Сұралған ордер бағасына кепілдік берілмейді.

2. Сатып алу лимит ордері
Ағымдағы нарықтық бағадан төмен сатып алу туралы кейінге қалтырылған ордер. Белсендіру шарты: ағымдағы Ask бағасы мәлімделген ордер бағасына тең немесе одан төмен. Сұралған ордер бағасына кепілдік беріледі. Орындау бағасы мәлімделген ордер бағасына тең немесе одан жақсы.

3. Сатып алу стоп ордері
Ағымдағы нарықтық бағадан жоғары сатып алу туралы кейінге қалтырылған ордер. Валюта/индекстер үшін белсендіру шарты: ағымдағы баға мәлімделген ордер бағасына тең немесе одан жоғары. Акциялар үшін белсендіру шарты: соңғы орындалған транзакция бағасы (Last Price) мәлімделген ордер бағасына тең немесе одан жоғары. Сұралған ордер бағасына кепілдік берілмейді.

Сату лимит ордері
Ағымдағы нарықтық бағадан жоғары сату бойынша кейінге қалтырылған ордер. Белсендіру шарты: ағымдағы Bid бағасы мәлімделген ордер бағасына тең немесе одан жоғары. Сұралған ордер бағасына кепілдік беріледі. Орындау бағасы мәлімделген ордер бағасына тең немесе одан жақсы.

5. Сату стоп ордері
Ағымдағы нарықтық бағадан төмен сату туралы кейінге қалтырылған ордер. Валюта/индекстер үшін белсендіру шарты: ағымдағы Bid бағасы мәлімделген ордер бағасына тең немесе одан төмен. Акциялар үшін белсендіру шарты: соңғы орындалған транзакция бағасы (Last Price) мәлімделген ордер бағасына тең немесе одан төмен. Сұралған ордер бағасына кепілдік берілмейді.

6. Ордерлар мерзімі (сатып алу лимит, сатып алу стоп, сату лимит, сату стоп):

Бас тартылғанға дейін жарамды - орнатылған сәттен бас тартылғанға дейін күшінде болатын ордер.
Бір күндік ордер - сауда күнінің соңына дейін жарамды ордер, егер белсендірілмесе, күші жойылады.
Бір апталық ордер - аптаның соңы, яғни жұма күніне дейін жарамды болатын ордер.
Бір айлық ордер - ағымдағы айдың соңғы жұмыс күні соңына дейін жарамды болатын ордер.
Күн және уақыт таңдау - ордер мерзімін трейдер өзі анықтайды.

7. Стоп-лосс ордері
Мәмілені жабу стоп ордері. Валюта/индекстер үшін белсендіру шарты: ағымдағы Bid бағасы (сатып алу мәмілелері үшін) немесе ағымдағы Ask бағасы (сату мәмілелері үшін) стоп-лосс деңгейіне жетеді. Акциялар үшін белсендіру шарты: соңғы орындалған транзакция бағасы (Last Price) стоп-лосс деңгейіне жетеді. Сұралған ордер бағасына кепілдік берілмейді.

8. Сырғымалы стоп
Бағадан кейінгі стоп-лосс деңгейінің динамикалық аналогы. Мұндай ордер орналастырған кезде баға мен сырғымалы стоп деңгейі арасындағы қашықтықты пункттермен көрсету қажет. Егер нарық трейдер үшін қолайлы бағытта қозғалса, сырғымалы стоп оған ілесетін болады және баға белгілеу қозғалысы кері өзгергеннен кейін және баға трейдер көрсеткен қашықтықты өткеннен кейін ғана орындалады. Құрал түріне байланысты ағымдағы баға ретінде келесі алынады:

Акциялар үшін «Соңғы баға» (Last Price) баптауы
Сатып алу позицияларындағы басқа құралдар үшін «Ұсыныс бағасы» (Bid Price) параметрі.
Сату позицияларындағы басқа құралдар үшін «Сұрау бағасы» (Ask Price) параметрі.

9. Тэйк-профит ордері
Мәміле жабу лимит ордері. Белсендіру шарты: ағымдағы Bid бағасы (сатып алу мәмілелері үшін) немесе ағымдағы Ask бағасы (сату мәмілелері үшін) тэйк-профит деңгейіне жетеді. Сұралған ордер бағасына кепілдік беріледі. Орындау бағасы тэйк-профит мәлімдеген бағаға тең немесе одан жақсы.

10. Стоп-аут ордері
Мәмілені жабу стоп ордері. Белсендіру шарты: маржа деңгейі стоп-аут деңгейіне тең немесе одан төмен.

11. Анықтамалар

Ордер түрі (Order Type) - нарықтық, лимит, стоп, стоп-лосс, тэйк-профит, стоп-аут.
Ордер мәртебесі (Order Status) - «Белсенді/ Active», «Орындалуда / In Execution / Filling», «Орындалған / Filled», «Жойылған / Canceled», «Қабылданбаған / Rejected».
Сұралған ордер бағасы (Declared Order Price) - ордер орындалғанға дейінгі бағасы.
Орындалған ордер бағасы (Filled Order Price) - ордер орындалғаннан дейінгі бағасы.
Соңғы баға (Last Price) - сауда алаңында соңғы орындалған транзакция бағасы.
Мәміле (Deal) - орындалған ордер нәтижесі. Кез келген орындалған ордер мәмілені ашады немесе жабады.
Мәміле мәртебесі (Deal Status) - «Ашық / Open», «Жабылуда / Closing», «Жабылған / Closed», «Саудада / Trade».