Бір пункт құны қалай есептеледі?

Қаржы құралы бағасының 1 пункт құны мына формула бойынша есептеледі:

<1 пункт құны> = (Contract * (Price + One_Point)) - (Contract * Price)

бұл жерде:
Contract - келісімшарт көлемі.
Price -құралдың ағымдағы бағамы.
One_Point - 1 пункт өлшемі.

Мысал:

0,8365 бағасы бойынша АҚШ доллары базалық валюта шоты бойынша ашылған "BUY 1 lot EURGBP" позициясы бойынша 1 пункт құнын есептейік.

Contract: 100 000 (1 лот базалық валютаның 100 000 бірлігін құрайды).
Price: 0,8365.
One_Point: 0,0001.

<1 пункт құны> = (100 000 * (0,8365 + 0,0001)) - (100 000 * 0,8365) = 10,00 GBP

Алынған құнды шот валютасына айырбастау үшін оны GBPUSD ағымдағы бағамына көбейтіңіз.

10,00 GBP * 1.5417 = 15,47 USD

Белгілі бір актив бойынша 1 пункт құнын жылдам білу үшін Трейдер калькуляторын пайдалануды ұсынамыз.