Кепіл сомасын қалай есептеуге болады?

1. Трейдер калькуляторы арқылы.

2. Формула арқылы.

Кепіл (маржа) келесі формула бойынша есептеледі:

<Кепіл (маржа)> = <Келісімшарт мөлшері> / <Несие қаражаты>

бұл жерде:
Келісімшарт мөлшері - сауда құралының базалық валютасындағы (құрал тикеріндегі бірінші валюта) мәміле көлемі. Валюта жұптары үшін 1 лот мөлшеріндегі мәміле көлемі әрқашан құралдың базалық валютасының 100 000 бірлігіне тең.
Несие қаражаты - несие қаражатының көлемі.

Мысал:

Сіз 1 лот көлемінде EURUSD сатып алу позициясын ашасыз: 1 лот EURUSD сатып алу. Шот валютасы: еуро. Несие қаражаты: 1:100.

<Кепіл (маржа)> = 100 000 / 100 = 1 000 еуро

Егер шотыңыздың валютасы саудаланатын активтің базалық валютасынан өзгеше болса, онда кепіл сомасы позицияны ашу кезіндегі бағам бойынша шот валютасына қосымша айырбасталуға тиіс.

Мысал:

Сіз 1 лот көлемінде EURUSD сатып алу позициясын ашасыз: 1 лот EURUSD сатып алу. Шот валютасы: АҚШ доллары. Активтің базалық валютасындағы кепіл сомасы: 1 000 еуро. Ағымдағы EURUSD бағамы: 1,2345.

<Кепіл (маржа)> = 1 000 * 1,2345 = 1 234,50 АҚШ доллары